Yliopistojen irtisanotut on unohdettu

16.5.2019 15:10

1700 saanut yliopistoista tänä vuonna lähtöpassit

Yliopistojen luottamusmiehet ihmettelevät hiljaisuutta yliopistojen työntekijöiden ahdingon ympärillä. Valtion rahoituksen leikkaukset merkitsevät 1700 työpaikan vähenemistä yliopistoissa tänä vuonna. Yhteistoimintaneuvottelut ovat johtaneet henkilöstövähennyksiin Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa. Muistakin yliopistoista on jäänyt paljon työttömäksi määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleitä.

- ”Ottaa pannuun”, kommentoi työministeri Microsoftin irtisanomisia mediassa. Myös yliopistoista vapautuu huipputason osaamista, jonka toivotaan työllistyvän yhtälailla kuin muualta irtisanottujenkin. Missä viipyvät tuen osoitukset ja ennen muuta valtion tukitoimet työpaikkansa menettäville yliopiston työntekijöille, kysyvät Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn koulutukseen osallistuneet yliopistojen luottamusmiehet perjantaina Helsingissä.

Yliopistojen johto yt-kouluun

Yliopistojen yhteistoimintaneuvottelut ovat osoittaneet merkittäviä puutteita yliopistotyönantajan yhteistoimintalain tuntemuksessa ja käytäntöön soveltamisessa. Henkilöstöä neuvotteluissa edustaville pääluottamusmiehille ei ole annettu riittävästi ajantasaista ja paikkansa pitävää tietoja taloudesta ja sopeuttamistarpeista. Vaihtoehtoja henkilöstön vähentämiselle ei juurikaan ole käsitelty.

Irtisanomiskäytännöissä on ollut runsaasti puutteita. Karkeimmillaan vuosien työsuhde on irtisanottu sähköpostilla. Kaikki työnantajat eivät ole tarjonneet irtisanottaville mahdollisuutta ottaa luottamusmies mukaan irtisanomistilanteeseen. Osa yliopistoista on suhtautunut myöskin hyvin nihkeästi irtisanottavien uudelleentyöllistymistä tukeviin toimiin.

Tiedottaminen koko henkilökunnalle on ollut niukkaa eikä ole vastannut henkilökunnan tiedon tarvetta. Lisäksi neuvotteluista pidetyt pöytäkirjat on pyritty pitämään salaisina ilman riittäviä perusteita.

Yliopistojen luottamusmiehet suosittavatkin yliopistojen johdolle lisäkoulutusta yhteistoimintalaista ja sen soveltamisesta.

LISÄTIETOJA:

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872

JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, 0400 419 784

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.