Yliopistojen määräaikaistyöryhmä jatkaa toimintaansa 31.12.2019 asti

9.9.2019 09:00

Yliopiston yleisen työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet Sivistystyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat sopineet määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkastelevan työryhmän määräajan pidentämisestä vuoden 2019 loppuun asti.

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen 1.2.2018-31.3.2020 allekirjoituspöytäkirjalla työryhmän työskentelyajaksi oli sovittu 1.1.2018 – 31.5.2019 välinen aika. Työryhmän osapuolet keskustelivat kesäkuussa ryhmän toiminnan mahdollisesta jatkamisesta ja siihen liittyvistä askelmerkeistä. Maanantaina 2.9.2019 pitämässään neuvottelussa osapuolet sopivat työryhmän määräajan ja työskentelyn jatkamisesta 31.12.2019 asti.

Kaikki neuvotteluosapuolet katsoivat, että lisäaikaa tarvitaan, jotta osapuolet saavat riittävästi keskusteltua työryhmäkirjauksen mukaisista teemoista. Lisäksi osapuolet ovat yhteisesti tunnistaneet urajärjestelmät yhdeksi keskeiseksi teemaksi työryhmässä. Tähän teemaan tullaan keskittymään osassa työryhmän tapaamisia.

Lisätietoja,

Katja Aho, neuvottelupäällikkö, JUKO
Anne Somer, työmarkkinajohtaja, Sivista
Satu Henttonen, sopimusvastaava, PRO
Reetta Kuosmanen, sopimustoimitsija, JHL