Yliopistojen neuvotteluissa jatkettiin keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta

16.5.2019 15:13

Palkansaajien näkemykset palkkausjärjestelmän uudistamisesta poikkeavat merkittävästi työnantajan vastaavista.

Työnantajia edustava Sivistystyönantajat ja palkansaajajärjestöt jatkoivat tiistaina 19.12. neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa jatkettiin keskustelua työnantajan ehdotuksesta palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. JUKO ja muut palkansaajajärjestöt kuvasivat omia tavoitteitaan, jotka poikkesivat merkittävästi työnantajan vastaavista. Keskustelua palkkausjärjestelmän uudistamisesta jatketaan vielä seuraavissa tapaamisissa.

Neuvottelut jatkuvat 5.1.2018, jolloin aloitetaan palkansaajien työaikatavoitteiden käsittely. Palkankorotusten tasoa käsitellään myöhemmin tammikuussa.
 
Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784


In Swedish
-----------------

Universitetsförhandlingarna fortsatte med en diskussion om en revidering av lönesystemet

Sivistystyönantajat, som representerar arbetsgivarna, och löntagarorganisationerna fortsatte på tisdagen 19.12. förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.
 
Under förhandlingen fortsatte diskussionen, på arbetsgivarnas förslag, om en revidering av lönesystemet. FOSU och de andra löntagarorganisationerna beskrev sina egna mål, som märkbart skiljde sig från arbetsgivarens motsvarande. Diskussionen om lönesystemets revidering kommer att fortsätta ännu under kommande möten.
 
Förhandlingarna fortsätter 5.1.2018 och då börjar behandlingen av löntagarsidans arbetstidsmålsättningar. Löneförhöjningarnas nivå kommer att behandlas senare i januari.

Tilläggsinformation:
- FOSUs viceordförande för universitetsförhandlingsgruppen Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
- FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419784.


In English
-----------------

The discussions on university salary system continued

The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), (which represents the Universities) and the employees continued their collective bargaining December 19.

The focus this time was on the modifications to the salary system, which were demanded by the employer. The employees’ goals for the renewal of the salary system were also introduced, and those goals differ significantly from the employer’s ideas. Thus, the discussions will continue the topic in future meetings.

The collective bargaining will resume in January 2018 when the discussions will include working hour instructions, other text modifications and the levels of the salary raises.

For further information, please contact:
- Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784.