Yliopistojen uusi työehtosopimus pähkinänkuoressa

16.5.2019 15:13

Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Katso, miltä hyväksytty sovintoehdotus näyttää.

Neuvottelu-urakka oli vaikea, ja ratkaisua voi pitää tyydyttävänä. Koko yliopistolaisen jäsenkunnan tuella ja valmiudella painostustoimiin oli suuri merkitys.

– Myönteistä on, että saimme yliopistojen henkilöstölle kovan työn tuloksena yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset. Sen yliopistolaiset ovat ansainneet monien vuosien joustamisen ja venymisen jälkeen. Yliopistoilla on siihen varaa toiminnan kärsimättä. Ilman jäsenten panosta tämä ei olisi onnistunut. Lämmin kiitos kaikille, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo korostaa.

Neuvotteluissa paljon kitkaa aiheuttanut työnantajan voimakkaasti ajama palkkausjärjestelmän uudistaminen siirretään pääosin työryhmän valmisteltavaksi.

– Työnantajan alun perin ehdottamat muutokset olivat liian suuria ja vaikutuksiltaan tuntemattomia, joten niitä oli mahdoton hyväksyä. Nyt palkkausjärjestelmän uudistamista pystytään valmistelemaan huolellisesti, ja myös henkilöstö pääsee vaikuttamaan lopputulokseen, Kojo sanoo.

Työnantajan vastustuksen vuoksi työehtosopimukseen ei saatu suuria tekstimuutoksia. JUKOn mielestä myönteistä on, että oma työryhmä pohtii määräaikaisten työsuhteiden suuren suhteellisen osuuden vähentämistä. Lisäksi määräaikaiset työntekijät otetaan huomioon palkkausjärjestelmän uudistamisessa. Luottamusmiespalkkioita korotetaan ja uusi ylempi palkkioluokka otetaan käyttöön.

Neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Voimassaoloaika

- Yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.

Palkankorotukset

- Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 3,45 prosenttia, joka vastaa yleistä linjaa.

Yleiskorotukset

- 1.4.2018: 1,0 prosenttia
- 1.4.2019: 1,1 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät

- 1.1.2019: 0,5 prosenttia
- 1.6.2019: 0,85 prosenttia

Järjestely- ja paikalliset erät käytetään palkkausjärjestelmän muuttamiseen sekä paikallisesti henkilökohtaiseen palkankorotukseen. Jos palkkausjärjestelmän uudistamisesta ei päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia.

Palkkausjärjestelmän uudistaminen

- Työryhmä valmistelee palkkausjärjestelmää koskevien määräysten muutokset 30.9.2018 mennessä, jolloin määräykset tulisivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Työtä jatketaan neuvotteluissa esillä olleen version pohjalta.
- Osapuolilla on joistakin asioista jo yhteisymmärrys. Esimerkiksi palkkausjärjestelmässä on nyt sitovasti sekä vähitellen muuttuneiden tehtävien arviointi että palkanmaksu vaativuustason muuttuessa.
- Uudistuksessa nykyiset henkilökohtaiset palkanosan prosentit (henkiosat) korvataan suorituskategorioilla. Suorituskategorioita on 4-5. Nykyisen järjestelmän alin suoritusprosentti nostetaan 4-10 prosenttiin.
- Palkkausjärjestelmän laadinnassa otetaan muun muassa huomioon määräaikaiset työntekijät sekä suoritustasojen keskiarvon turvaaminen.
- Palkkausjärjestelmän muutokseen käytetään järjestelyerää 1,35 prosenttia.
- Jos palkkausjärjestelmän määräyksistä saavutetaan neuvottelutulos, katetaan 0,5 prosentin erällä 1.1.2019 alimpien suoritustasojen poistamisesta aiheutuneita kustannuksia, ja 1.6.2019 maksettava 0,85 prosenttia kohdennetaan henkilökohtaiseen palkanosaan.
- Ellei palkkausjärjestelmän uudistamisesta päästä sopimukseen 30.9.2018 mennessä, jätetään järjestelyerästä 1.1.2019 maksamatta 0,3 prosenttia, ja 1.6.2019 työnantaja saa jakaa 0,85 prosenttia haluamallaan tavalla.

Keskeiset muutokset työryhmissä

Työaikatyöryhmä

- Työryhmä muun muassa tarkastelee kontaktiopetuksen enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisältöä ja niiden uudistamista sekä ottaa huomioon uudet opetusmenetelmät ja -tavat.

Määräaikaisten työsopimusten käyttöä tarkasteleva työryhmä

- Työryhmä tarkastelee määräaikaisten työsuhteiden esiintyvyyttä valtakunnallisesti. Lisäksi työryhmä päivittää yliopistoille laaditun ohjeen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Se myös kerää tietoa yliopistokohtaisista hyvistä käytännöistä. Työryhmä edistää määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä seurannalla, tiedotuksella ja yhteisin koulutuksin.

Henkilöstön edustajien palkkiot

- Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 1.4.2018 alkaen 3,45 prosenttia.

Koko sovintoehdotus löytyy Valtakunnansovittelijan verkkosivuilta. >>
 

Lisätietoa:

Markku Kojo
JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö
Enable JavaScript to view.
puh. 0400 419 784

Johanna Moisio
JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja
Johanna.moisio@@tieteentekijoidenliitto.fi
puh. 0400 874 135