Yliopiston neuvottelutiedote 1/2016

16.5.2019 15:10

Kilpailukykyneuvottelut käynnistyivät yliopistojen sopimusalueella

Yliopistosektorin pääneuvotteluryhmä kokoontui tänään ensimmäistä kertaa työmarkkinakeskusjärjestöjen välisen kilpailukykysopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tapaamisessa todettiin, että työaikaa ja paikallisen sopimisen edellytyksiä koskevia yliopistojen yleisen työehtosopimuksen määräyksiä joudutaan muuttamaan. Luottamusmiehen toimintaedellytysten parantaminen ja työaikapankkien nykyistä laajempi käyttöönotto ovat myös neuvottelujen kohteena.

Tapaamisessa keskusteltiin myös vuosilomalain muutoksesta, joka tuli voimaan huhtikuun alussa.

Seuraava neuvottelutapaaminen sovittiin pidettäväksi viikolla 17. Neuvottelutulokseen pyritään toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala 040 7508284 ja neuvottelupäällikkö Markku Kojo 0400 419784.