Yliopistoneuvottelut jatkuivat tauon jälkeen

16.5.2019 15:13

Neuvottelut keskeytyivät ennen kuin ehdittiin käsitellä JUKOlle tärkeitä opetus- ja tutkimushenkilökunnan työaikaa tai henkilöstön edustajien asemaa koskevia sopimuskohtia.

Palkansaajajärjestöt ja yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat tiistaina 6.2.2018 neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Tapaamisessa keskusteltiin allekirjoituspöytäkirjan sisällöstä, tulevalle sopimuskaudelle asetettavien työryhmien toimeksiannoista, vuosilomasta sekä muiden kuin opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevien työaikamääräyksistä. Neuvottelut keskeytyivät ennen kuin ehdittiin käsitellä JUKOlle tärkeitä opetus- ja tutkimushenkilökunnan työaikaa tai henkilöstön edustajien asemaa koskevia sopimuskohtia.

Työnantaja ei ole vieläkään tehnyt palkkojen korottamista koskevaa tarjousta. JUKOn keskeinen vaatimus on, että kaikkien työntekijöiden palkkoja korotetaan uudessa työehtosopimuksessa.

Yliopistojen työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2018. JUKO valmistautuu vauhdittamaan neuvottelutoimintaa tarvittaessa työtaistelulla myös yliopistoissa.

Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia JUKOn verkkosivuilta sekä Facebookista ja Twitteristä.

Lisätietoja:
- JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Johanna Moisio, p. 0400 874 135
- JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784

--------
På Svenska

Universitetsförhandlingarna fortsatte efter en paus

Löntagarorganisationerna och Sivistystyönantajat, som representerar universitetsarbetsgivarna, fortsatte sina förhandlingar på tisdagen 6.2.2018 om ett nytt kollektivavtal för universiteten.
 
Under förhandlingen behandlades bl.a. innehållet i avtalet, uppdragen för de olika arbetsgrupperna för den nya avtalsperioden, semestern samt arbetstidsföreskrifterna för de andra än de som finns inom forskning och undervisning. Förhandlingarna avbröts innan man hann behandla de för FOSU viktiga arbetstiden för undervisnings- och forskningspersonal samt detaljer rörande personalrepresentanternas ställning.
 
Arbetsgivaren har fortsättningsvis inte gjort ett bud angående löneförhöjningarna. FOSUs centrala krav är, att alla anställdas löner höjs i det nya kollektivavtalet
 
Universitetens kolektivavtal tog slut 31.1.2018. FOSU förbereder sig att vid behov stöda förhandlingarna via en arbetskonflikt.
 
Tilläggsinformation:
- FOSUs viceordförande för universitetsförhandlingsgruppen Johanna Moisio, p. 0400 874 135
- FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419784
 
---------------
In English

Collective Bargaining Continues at the University Sector after Pause

The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), (which represent the Universities) and the JUKO, Trade Union for the Public and Welfare Sectors (JHL) and Federation of Salaried Employees (Pardia) which represent the employees, continued their collective bargaining Tuesday, February 6.

The contents of the signing treaty, the assignments of working groups, annual holidays and the working hour regulations for the other staff were discussed at this time.

However, the negotiations broke off before any of the topics important to JUKO were discussed, involving the working hour regulations for the teaching and research staff and the status of the employees' representatives.

The Employer has still not yet given any offer regarding the salary raises. JUKO demand that all employees receive a raise under the new collective agreement.

The previous collective agreement for the universities ended January 31.2018. JUKO is prepared to speed up the collective bargaining using industrial action/strike, if necessary.

For further information, please contact:
- Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784.