Yliopistoneuvottelut keskeytyivät yllättäen

16.5.2019 15:13

Palkansaajajärjestöt ja yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat jatkoivat tiistaina 30.1. neuvotteluja yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta.

Sopimukseton tila uhkaa keskiviikon jälkeen.

Palkansaajat halusivat jatkaa keskustelua tekstimuutosten kokonaisuudesta. Luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamista koskevat ehdotukset käsiteltiin ja niistä keskusteltiin rakentavasti.

Sen sijaan palkkausjärjestelmää koskeva neuvottelu keskeytyi erimielisyyteen siitä, jatketaanko valmistelua työnantajan vai palkansaajien ehdotuksen pohjalta. Kun palkansaajat eivät voineet jatkaa neuvottelua muun kuin oman mallinsa pohjalta, neuvottelu keskeytyi ennen kuin tekstikysymyksiä muilta osin voitiin käsitellä.

Palkankorotuksia koskeva keskustelu ei vielä lainkaan käynnistynyt.

Keskiviikko on sopimuskauden viimeinen päivä ja varattu kokonaan neuvotteluja varten. Varsin paljon asioita on edelleen avoimena. JUKO on varautunut myös siihen tilanteeseen, että ratkaisua ei määräaikaan mennessä synny.

 

Voit seurata JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia myös Facebookissa ja Twitterissä.

http://www.juko.fi/?x18668=1037133 
https://www.facebook.com/JUKOry/

https://twitter.com/JUKOry
 

Lisätietoja:

  • JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Johanna Moisio, p. 0400 874 135
  • JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa yli 200 000 työntekijää kunnan, valtion, yliopiston ja kirkon sopimusaloilla. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.