Yliopistosektorin neuvottelutiedote 2/2015: Yliopistosektorin neuvottelut käynnistyivät

16.5.2019 15:10

Yliopistosektorin pääneuvotteluryhmä kokoontui tänään 16.6.

Tapaamisessa keskusteltiin keskusjärjestöjen hyväksymästä työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun soveltamisesta yliopistoissa. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat maanantaina 22.6. JUKOn yliopistoneuvottelukunta kokoontuu arvioimaan tilannetta ennen pääneuvotteluryhmän kokousta.

Ratkaisun löytymiseen on aikaa lokakuun 2015 loppuun saakka.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784 ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Eeva Rantala, puh. 040 750 8284

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa. Yliopistojen työehtosopimus neuvotellaan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Muita pääsopijajärjestöjä ovat JUKOn lisäksi palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.