Yt-neuvottelut | Etelä-Savon hyvinvointialue aloitti vuoden kolmannet yt-neuvottelut – luupin alla nyt asiantuntijat, esihenkilöt ja johtotehtävissä työskentelevät

6.10.2023 10:17

Säästötoimet ja niiden vaikutukset tarkentuvat ja rajautuvat vähintään kuusi viikkoa kestävissä yt-neuvotteluissa.

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa aloitti perjantaina 6. lokakuuta tämän vuoden kolmannet yhteistoimintaneuvottelunsa.

Hyvinvointialue arvioi sopeutustoimien kohdistuvan useisiin kymmeniin tehtäviin ja henkilöihin. Eloisa arvioi myös, että tällä kierroksella saatetaan päätyä yli kymmenen henkilön irtisanomisiin ja lomautuksiin.

Sopeuttamisen kohteena työskentelevät lähinnä johto-, päällikkö- ja esihenkilötehtävissä sekä konsernipalvelujen ja muiden toimialojen hallinnollissa asiantuntijatehtävissä. Yt-neuvotteluissa heitä edustaa muun muassa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Eloisa perustelee yt-neuvotteluja tuotannollis-taloudellisilla syillä. Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa ensi vuonna vähintään 50 miljoonan euron säästöt.

Akavalaisen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi painottaa, että kaikki hyvinvointialueet kärsivät monin paikoin työvoimapulasta, kun tehtäviin ei löydy enää tekijöitä raskaiden työkuormien ja palkkakehityksen vuoksi.

– Myös asiantuntijoiden ja esihenkilöiden tehtäviä on paikoin vaikea täyttää. Jatkuvat yt-neuvottelut, jännitys toimenkuvan muuttumisesta tai irtisanomisesta väsyttävät ja rasittavat henkilöstöä, eivätkä ne ole omiaan vahvistamaan työnantajakuvaa.

Säästötoimet ja niiden vaikutukset tarkentuvat ja rajautuvat vähintään kuusi viikkoa kestävissä yt-neuvotteluissa.

JUKOn tiedotteesta uutisoi myös Yle Etelä-Savo.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Julkisalan asiantuntija ja esihenkilö: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!