Yt-neuvottelut | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut alkoivat maanantaina

23.10.2023 12:25

Toisiin tehtäviin siirtäminen, lomautukset ja tarve irtisanomisille kohdistuu nyt erityisesti hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä työskenteleviin. Yt-neuvotteluissa heitä edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmiehet.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen koko henkilöstöä eli 9 600:aa työntekijää koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkoivat tänään maanantaina.

Hyvinvointialue on rajannut neuvottelut niin, että lomautuksia tai irtisanomisia ei kohdisteta lakisääteistä asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön eikä heidän lähiesihenkilöihinsä.

Neuvotteluesityksen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että asiakas- tai potilastyötä tekevien työntekopaikka tai työtehtävät voivat vaihtua.

Toisiin tehtäviin siirtäminen, lomautukset ja tarve irtisanomisille kohdistuukin nyt erityisesti hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä työskenteleviin. Yt-neuvotteluissa heitä edustavat muun muassa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmiehet.

JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi muistuttaa, että samaan aikaan kun hyvinvointialueet käyvät tuotannollis-taloudellisin perustein yt-neuvotteluja ja suunnittelevat henkilöstön vähentämistä, vaivana on työvoimapula.

– Tilanne on kafkamainen, kun myös asiantuntijoiden ja esihenkilöiden tehtäviä on paikoin vaikea täyttää. Tekijöitä ei löydy enää raskaiden työkuormien ja palkkakehityksen vuoksi.

– Yt-tilanteissa peräänkuulutetaan aina aitoa neuvottelua, sillä kaikki ideat ja tulokulmat ovat tarpeen. Henkilöstöllä on perustava tieto ja näkemys keinoista, joilla iskuja voidaan välttää tai vähintäänkin lieventää.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue perustelee yt-neuvotteluja tarpeella vähentää kustannuksia pysyvästi vähintään 40 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta alkaen.

Henkilöstön vähennystarpeen se arvioi olevan enintään 80 henkilötyövuotta. Yt-neuvotteluja on käytävä vähintään kuusi viikkoa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Julkisalan asiantuntija ja esihenkilö: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!