Blogi: Korona-syksyn ajankohtaiset yliopistosektorilla

14.9.2020 13:04

Korona-olosuhteissa koko yliopistosektori on kovan työpaineen alla ja luottamusmiehemme joutuvat ottamaan kantaa uuden tyyppisiin kysymyksiin. Korona-kysymysten kanssa ei tarvitse painia yksin: JUKOsta, liitoista ja virallisista läheteistä löytyy ohjeistusta. Poikkeussyksy näkyy myös kursseilla, kun luottamusmiehet kohtaavat nyt verkossa.

Korona-olosuhteissa koko yliopistosektori on kovan työpaineen alla ja luottamusmiehemme joutuvat ottaman kantaa koronasta johtuviin uuden tyyppisiin kysymyksiin. Koronaan liittyvien kysymysten kanssa ei tarvitse painia yksin.

JUKOsta, liitoista ja virallisista läheteistä löytyy ohjeistusta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös yliopistoneuvottelukunnan alainen Paikkari, joka neuvoo ja ottaa tarvittaessa kantaa yliopistokohtaisiin ohjeituksiin.

Yliopistoneuvottelukunta aloitti syykauden etäyhteyksin 14. syyskuuta. Myös työryhmät käynnistyvät syyskuussa. Jukolainen valmistelu lähtee liikkeelle työryhmäkohtaisilla keskustelutilaisuuksilla, johon kaikki neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenineen ovat tervetulleita mukaan.

Tilaisuuksissa keskustellaan vapaasti työryhmätyöskentelyn tavoitteista. Keskustelua vetävät työryhmän koordinaattorit. Työehtosopimuskauden kaksi keskeistä ja samalla uutta työryhmää ovat uramalleja ja meritoitumistapoja tarkasteleva ryhmä sekä opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkasteleva ryhmä.

Uramallityöryhmän tehtävä on laatia yhteinen tilannekuva eri yliopistojen tutkijan uramalleista sekä muista meritoitumisen tavoista kaikissa henkilöstöryhmissä. Ryhmä selvittää myös millaisia uramalleja on käytössä verrokkimaissa. Osana kokonaisuutta työryhmä tarkastelee, miten palkkaus kaikissa henkilöstöryhmissä tukee uralla etenemistä sen eri vaiheissa ja miten yliopistot kannustavat kehittämään uutta osaamista.

Opetustuntien enimmäismääriä ja uusia opetusmenetelmiä tarkastelevan työryhmä käsittelee kontaktiopetuksen määritelmää, enimmäistuntimääriä koskevien kirjausten sisällön toimivuutta ja uudistamistarvetta. Työryhmä huomioi myös korkeakoulutuksen muutoksen ja korkeakoulujen oppimisen digitaaliset ympäristöt 2030-digivision vaikutukset opetukseen.

Luottamusmiehet kohtaavat nyt verkossa

Poikkeussyksy näkyy myös luottamusmieskurssien toteutuksessa. Syksyn ensimmäisen kurssin järjestämme etäyhteyksin maanantaina 5. lokakuuta. Kurssille kutsumme ensisijaisesti luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Kurssi käsittelee muun muassa kokonaistyöaikaa, määräaikaisuuksiin liittyviä kysymyksiä sekä jäsenneuvonnassa usein esillä olleita asioita.

Pääluottamusmiehet kutsumme etänä koolle marraskuun alussa. Tuolloin tapaamisen keskeistä antia ovat yliopistokohtaiset kuulumiset. Myös yliopistoneuvottelukunnan jäsenet voivat osallistua tilaisuuteen. Pääluottamusmiesten kanssa pureudumme käynnissä olevan tes-kauden työryhmiin.

Syksyn aikana keskusteluissa ovat vahvasti esillä määräaikaisuudet. Määräaikaisten suhteellisesti suuri osuus on ollut haasteena jo pitkään. Liitot vievät entistä aktiivisemmin asioita eteenpäin, ja marraskuussa työtuomioistuimen käsittelyssä on kolme mielenkiintoista tapausta. Teema tulee näkymään myös JUKOn ja liittojen tiedottamisessa sekä Acatiimissa.

Koulutusvastuun laajennukset: ensin vakinaistamiset, sitten lisätyövoima

Jukolaisten työmäärä lisääntyy yliopistosektorilla. Koulutusvastuita laajennetaan ja yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa lisätään yhteensä noin 10 000 aloituspaikkaa vuosina 2020–2022.

JUKOn pääviesti koulutuslaajennukseen on selvä, ensin vakinaistetaan määräaikaiset ja sitten varaudutaan lisätyövoiman tarpeisiin: Yliopistot lisäävät koulutuspaikkoja, opetustyön määrä kasvaa – JUKO muistuttaa määräaikaisten suuresta joukosta, yli puolet opetus- ja tutkimushenkilöstöstä puurtaa pätkätyössä (päivitetty 4.9.)

Lue myös Muutoksia korkeakoulujen koulutusvastuisiin – tavoitteena osaajapulaan vastaaminen (OKM 23.7.)

Jukolaiset mukana yliopistojen autonomiaa selvittävässä työryhmässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut selvittäjäryhmän, jonka tehtävänä on toteuttaa arviointi autonomian tilasta eri hallintomuotoisten yliopistojen sisällä sekä autonomian suhteesta perustuslain vaatimuksiin.

Tavoite arvioinnin tekemisestä on kirjattu hallitusohjelmaan. Tieteentekijöiden puheenjohtaja professori Maija S. Peltola edustaa neljän selvityshenkilön ryhmässä koko jukolaista kenttää.

Lue myös Selvittäjäryhmä arvioimaan yliopistojen hallinnollisen autonomian tilaa (OKM 26.6.)

Terveyttä ja jaksamista syksyn koitoksiin

Toivotamme koko upealle luottamusmiesjoukolle terveyttä ja jaksamista syyskaudelle. Muistetaan pitää huolta jaksamisestamme.

Liittoihin ja JUKOon kannattaa olla yhteydessä säännöllisesti. Kuulemme mielellämme huolenne, mutta nostamme ilolla esille myös hyviä käytänteitä ja positiivisia uutisia.

Katja Aho

Neuvottelupäällikkö
050 592 1646

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • Yliopistosektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Lakimiestehtävät yliopiston sopimusalalla
  • Luottamusmiesten koulutus
  • Yliopistoneuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä
  • Työtuomioistuin, varajäsen