Akava julkisti kuntavaalitavoitteensa: Jokaiselle nuorelle varmistettava toisen asteen tutkinto, järjestö kehottaa pohtimaan kuntien määrää

11.12.2020 12:21

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO julkaisee kuntavaalien neljä teesiä tammikuussa. Kunta-alan noin 420 000 palkansaajasta joka kolmas kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.

Akava on julkistanut tavoitteensa ensi kevään kuntavaaleihin. Keskusjärjestö muistuttaa, että koulutus ja sivistyspalvelut säilyvät sote-uudistuksesta huolimatta kuntien vastuulla myös jatkossa, vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueille.

Puheenjohtaja Sture Fjäder huomauttaa, että tulevien kuntapäättäjien tehtävä on keksiä keinoja kuntien elinvoiman vahvistamiseksi, sillä talouden kestävyys haastaa kuntakentän myös koronakriisin jälkeen.

– On syytä pohtia, onko nykyinen yli kolmensadan kunnan määrä liikaa. Ovatko pienimmät kunnat liian pieniä tuottaakseen palvelua kustannustehokkaasti? Akavan keskeisenä tavoitteena on, että osaamistasoa nostetaan ja jokaiselle nuorelle varmistetaan toisen asteen tutkinto. Kuntapäättäjillä on ratkaiseva vastuu tämän varmistamiseksi.

Kulttuuri-, museo-, kirjasto- sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat tärkeä osa vapaa-aikaa ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Akava painottaakin, että niihin pitää löytyä rahoitus myös jatkossa.

- Ja jos kunnille säädetään uusia tehtäviä, valtion on kompensoitava niiden kunnille aiheuttamat kustannukset.

Sote-uudistuksesta Akava muistuttaa, että yksityisten ja kolmannen sektorin on voitava osallistua palvelutuotantoon tasavertaisesti julkisen tuotannon rinnalla.

- Pienyrittäjillä ja ammatinharjoittajilla täytyy olla mahdollisuus tuottaa palveluja itsenäisesti, ei vain osana alihankintaketjua. Palvelujen järjestämisessä on hyödynnettävä tehokkaammin palveluseteliä. Tämä on olennaista myös hoitotakuun toteutumiseksi, Fjäder korostaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO julkaisee kuntavaalien neljä teesiä tammikuussa. Kunta-alan noin 420 000 palkansaajasta joka kolmas kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin. JUKO-liittojen jäsenistä noin 65 prosenttia eli runsaat 130 000 työskentelee kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa.