Blogi | Aikaistussopimus on valtiolta kunnan palkkalistoille siirtyvän etu

1.3.2024 13:58

”TE-palvelujen uudistus on merkittävä ja laaja-alainen muutos ja vaikuttaa henkilöstön työhön. Siksi pidämme tärkeänä, että palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat ovat mahdollisimman selviä mahdollisimman hyvissä ajoin”, kirjoittaa JUKOn Heli Hartman-Mattila.

TE-palveluiden siirto valtiolta kunnille lähenee. Liikkeen luovutuksen sääntöjen mukaisesti luovuttajaa sitonutta virka- tai työehtosopimusta on noudatettava sen voimassaoloajan loppuun asti.

TE-palveluiden osalta se olisi tarkoittanut, että valtion virka- ja työehtosopimusta olisi noudatettu 28. helmikuuta 2025 asti.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja sen edustamien kuntien tavoite oli kuitenkin saada kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) voimaan heti liikkeen luovutuksesta lukien, siksi neuvottelimme aikaistussopimuksesta.

Neuvottelujen lopputulemana sovimme, että TE-palvelujen uudistuksessa valtiolta kuntiin siirtyviin henkilöihin sovelletaan KVTESiä alkaen 1. tammikuuta 2025.

Miksi JUKO halusi sopia aikaistuksesta?

  • Viime vuodet ovat osoittaneet, että muutostilanteet ja palkanmaksu eivät ole aina match made in heaven. Sopimalla, että kuntien palkanlaskennan ei tarvitse kahden kuukauden maksatuksen vuoksi opetella valtion virkaehtosopimuksen palkkausjärjestelmää, työnantajaa vaihtava henkilöstö saa oikea-aikaisen ja oikean suuruisen palkan todennäköisemmin heti tammikuusta alkaen.
  • Aikaistussopimuksessa on nyt kirjattuna asioita, joiden JUKO arvioi aiheuttavan epäselvyyksiä henkilöstön jakauduttua kunnallisille työnantajille. Keskeisimpänä palkkaus, jonka elementit eroavat valtiolla ja kunnissa.
  • Aikaistussopimukseen sovimme tietyistä siirtymäajoista palkkamuutosten ja työajan osalta sekä loivennuksista vuosilomamuutoksiin. JUKO piti tärkeänä työkokemuksen, valtion kielellä palvelusajan, säilymistä. Näin siksi, että KVTES-maailmassa työkokemuskertymä vaikuttaa useisiin seikkoihin.
  • JUKO painotti neuvotteluissa runsasta joukkoa määräaikaisia työntekijöitä, joiden kohdalta pyrimme huomioimaan mahdollisimman kattavasti työkokemuksen säilymisen huolimatta lyhyestä katkosta.
  • Olennaista oli myös valtiolla henkilöstön edustajina toimineiden jälkisuoja.

”JUKO pitää aikaistussopimusta onnistuneena. Kaikkea tavoittelemaamme emme saaneet, neuvotteluissa lopputulos on aina kompromissi eri intressien kesken."

TE-palvelujen uudistus on merkittävä, laaja-alainen muutos ja vaikuttaa henkilöstön työhön. Siksi pidämme tärkeänä, että palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat ovat mahdollisimman selviä mahdollisimman hyvissä ajoin.

Silloin niihin liittyvät epävarmuustekijät eivät kuormita henkilöstöä lisää ja siirtyjät pääsevät orientoitumaan muutoksen varsinaiseen pihviin: miltä itse kunkin jokapäiväinen työ tuntuu ja näyttää vuodesta 2025 eteenpäin.

Tätä kehitystä seuraamme myös JUKOssa ja olemme henkilöstön tukena yhdessä jäsenliittojemme kanssa.

Heli Hartman-Mattila | kirjoittaja on JUKOn valtiosektorin neuvottelupäällikkö

Valtio & kunta | Valtiolta kuntiin siirtyvä henkilöstö kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin heti ensi vuoden alusta 22.2.2024