Valtio & kunta | Valtiolta kuntiin siirtyvä henkilöstö kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin heti ensi vuoden alusta

22.2.2024 18:25

JUKO on tyytyväinen syntyneeseen sopimukseen. Olennaista on, että henkilöstö siirtyy hallitusti vastaanottavan työnantajan palvelukseen. Palkanmaksu oikein ja oikeana ajankohtana on tärkeää. Kuntasopimuksen noudattaminen siirtohetkestä lähtien antaa tähän hyvän pohjan.

Valtion palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat päässeet sopimukseen, jonka mukaan TE-toimistoista, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksista kuntiin siirtyvään noin 4 200:aan henkilöön sovelletaan kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) alkaen 1. tammikuuta 2025.

Kun kyseessä on liikkeenluovutus, ilman aikaistussopimusta siirtyvään henkilöstöön olisi noudatettu valtion virka- ja työehtosopimusta sopimuskauden loppuun 28. helmikuuta 2025.

JUKO on tyytyväinen syntyneeseen sopimukseen. Olennaista on, että henkilöstö siirtyy hallitusti valtiolta kuntiin. Palkanmaksu oikein ja oikeana ajankohtana on tärkeää. Kuntasopimuksen noudattaminen siirtohetkestä lähtien antaa tähän hyvän pohjan.

Neuvotteluissa JUKOlle oli tärkeää myös, että henkilöstö saa aikaistamisesta kompensaation ja että virka- ja työsuhteen ehdot ovat siirtohetkellä oikeudenmukaiset.

Tärkeitä tavoitteita liittyi vuosilomiin, työkokemuksen laskemiseen ja esimerkiksi henkilöstön edustajien jälkisuojaan. Neuvotteluprosessin aikana näille JUKOn esittämille näkemyksille tuli ilahduttavasti ymmärrystä.

Seuraavaksi on varmistettava, että henkilöstön osaaminen siirtyy kuntiin ja että työ- ja elinkeinopalvelut järjestetään laadukkaasti myös jatkossa.

Aikaistussopimuksen neuvottelivat KT, JUKO, JHL ja Ammattiliitto Pro. Luottamusmiehille JUKO on tiedottanut sopimuksen sisällöstä luottamusmieskirjeessä.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Missiona hyvinvoiva työelämä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!