Blogi | Maria Löfgren: Vastakkainasettelu on yhtä syvältä kuin kunta-alan palkkakuopat

25.5.2022 15:00

”Kunta-alan palkkataso on jämähtänyt kuoppaan jo vuosikymmenien ajan. Tästä kuopasta ei kuitenkaan nousta ammattiryhmien vastakkainasettelulla vaan yhteistyöllä”, kirjoittaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren blogissaan.

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelujen mutkistuessa ja viikkojen ja kuukausien vieriessä kommentit ovat kiihtyneet kärjistyksiin asti. JUKOakin on syytetty vapaamatkustamisesta, vaikka tosiasiassa me olemme jatkaneet sitkeästi neuvotteluja päästäksemme sopimukseen todella vaikeassa taloustilanteessa. Liittojemme jäsenet ovat tukeneet neuvotteluja JUKOn historian laajimmalla lakolla.

Ammattiryhmien asettaminen toisiaan vastaan on yhtä syvältä kuin kunta-alan palkkakuopat. Vastakkainasettelu ei nosta vastuullisissa tehtävissä työskenteleviä pienipalkkaisia palkkakuopasta, vaan sen tekevät neuvottelut yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Vastakkainasettelu on sikälikin vahingollista, että työpaikoilla näiden kaikkien ammattien ihmiset työskentelevät rinta rinnan ja ketjussa tuottaakseen mahdollisimman hyviä palveluita suomalaisille. Mitä eheämpää ja sopuisampaa tämä yhteistyö on, sitä paremmin hommat hoituvat.

Yhdistäviä tekijöitä on enemmän kuin erottavia.

Koko kunta-alaa vaivaavat vuosien saatossa kärjistyneet ongelmat: työmäärä on lisääntynyt, työn haasteet ovat monimutkaistuneet, jaksaminen on koetuksella, sijaisia ei löydy eikä kaikkiin avoimiin tehtäviin palkata vakituisia työntekijöitä.

Samaan aikaan vastuun kasvaessa palkkataso ei ole kehittynyt, vaan se on jämähtänyt liian syvään kuoppaan.

Kuntapalvelut rahoitetaan yhteiskunnan, siis meidän kaikkien veronmaksajien, voimin. Ja rahaa ei ole rajattomasti, se on selvä. Tämän takia kaikki saatavilla oleva raha, tuli se sitten neuvotteluteitse tai sovintoehdotuksen avulla, täytyy käyttää kiireellisempien epäkohtien hoitamiseen: tehtävän vaativuuteen ja koulutukseen nähden liian matalia peruspalkkoja on korotettava.

Siis missä kuoppa on syvin, sinne eniten korjaavaa rahaa.

JUKOon kuuluu monen muun ammattiryhmän lisäksi useita sosiaali- ja terveydenhuollon liittoja.

Terveydenhoitajilla ja audionomeilla, ylihoitajilla, sairaanhoitajilla ja työterveyshoitajilla on omat liittonsa JUKOssa, ja he kaikki ovat edunvalvontamme ytimessä.

Tämän takia on karmaisevaa ja epäoikeudenmukaista, että kunta-alan palkkaneuvotteluissa on korostunut asetelma hoitajat vastaan muut. Tämä heikentää eri ammattijärjestöjen keskinäistä luottamusta ja valitettavasti varmasti myös työpaikoilla eri ammattiryhmien ihmisten välistä luottamusta.

Tämä kaikki voi johtaa myös siihen, että liittoon kuulumisen sijasta yhä useampi valitsee järjestäytymättömyyden. Näin edunvalvonnan teho kärsii ja jatkossa sopiminen ja työehtojen parantaminen on aikaisempaakin hankalampaa.

Myös JUKOn kaikkiin kunta-alan sopimuksiin kuuluu työvoimapula-ammatteja.

JUKO neuvottelee kuntasektorilla viisi työehtosopimusta. Kaikissa niissä on tehtäviä, joissa edellytetään monivuotista korkeakoulututkintoa mutta joissa palkkataso on häpeällisen alhainen.

Esimerkiksi terveystarkastajat, varhaiskasvatuksen opettajat, fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät, kirjastonhoitajat, nuorisotyöntekijät, jopa erikoistuvat lääkärit tekevät tehtäviensä vaativuuteen nähden työtään liian matalalla palkalla.

Tätä nykyä erikoisasiantuntijuus tai esihenkilöys eivät tuo palkkaan merkittävästi lisää, sillä kannusteet ovat kerrassaan riittämättömät.

Raha on yksi ratkaisu veto- ja pitovoiman parantamiseksi, mutta se ei ole ainoa keino.

Tarvitsemme kunta-alalle lisää henkilöstöä, eri ammattiryhmille selkeän työnjaon ja jokaiselle mahdollisuuden keskittyä perustehtäväänsä. Tarvitsemme myös osaavaa johtamista ja yhteistyötä henkilöstön kesken.

Osaaminen kehittyy ja kouluttautuminen kiinnostaa, kun siitä maksetaan. Motivaatio säilyy ja työsuoritukset paranevat. Johtaminen kehittyy, kun avuksi saadaan oikeita välineitä.

Me JUKOssa haluamme hoitaa kaikkien tehtävien vaativuuteen nähden palkkakuopassa olevien palkat kuntoon emmekä asettaa ammattiryhmiä kilpailemaan keskenään.

Haluankin nyt avoimesti esittää yhteistyötarjouksen kaikille kunta-alan ammattijärjestöille: Älkäämme alistuko paineen alla vastakkainasetteluun. Hoidetaan tämä neuvottelukierros yhdessä ja yhteistyössä.

Maria Löfgren

Kirjoittaja on JUKOn toiminnanjohtaja

Blogi | Maria Löfgren – Pienipalkkaiset koulutetut naiset eivät voi jäädä teollisuuden palkankorotusten panttivangeiksi | 19.5.2022

JUKO | Blogi: Maria Löfgren – Kunta-alan työriita kertoo pahasta luottamuspulasta | 21.4.2022

JUKO: Hoitajaliitot tervetulleita ideoimaan yhdessä ratkaisua kunta-alan palkkakuoppiin | 24.5.2022

JUKO: Kuntatyönantajan vetovoima heikentyy entisestään, kun neuvotteluratkaisu vain lykkääntyy | 23.5.2022

Lue lisää