Lokakuussa Helsingin yliopistossa valitaan jukolaisia luottamusmiehiä

19.9.2022 12:12

Jokaisella JUKOn jäsenyhdistyksen tai liiton jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle luottamusmiesvaalissa. Jukolaiset luottamusmiehet ovat liittojen jäsenten apuna työpaikoilla. Usein paikallinen luottamusmies on ensimmäinen, jota kannattaa lähestyä kysymyksillä työoloista tai työsuhteesta.

Helsingin yliopistossa järjestetään luottamusmiesvaalit tiistaina 4. lokakuuta.

Vaalissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen jäsenet valitsevat itselleen luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi alkaen 1. tammikuuta 2023.

Jokaisella JUKO-liiton jäsenellä on oikeus luottamusmiehen palveluihin sekä oikeus äänestää ja asettua ehdolle luottamusmiesvaalissa.

Työpaikalla jukolaiset luottamusmiehet edustavat kaikkien JUKOn jäsenyhdistyksen ja -liittojen jäseniä. Luottamusmiehen tukea voivat tarvita myös apurahalla työskentelevät tai muut ei-palkkasuhteessa olevat jukolaisten järjestöjen jäsenet. Tarkista jukolainen/akavalainen liittosi täältä.

Helsingin yliopiston luottamusmiesvaalit Q&A

Montako luottamusmiestä vaalissa valitaan?

 • JUKO-liittojen jäsenillä on Helsingin yliopiston luottamusmiessopimuksen mukaan oikeus valita 3–4 pääluottamusmiestä, 22 luottamusmiestä ja yhtä monta varaluottamusmiestä. Normaalikouluilla on yksi luottamusmies ja varaluottamusmies. Heidät on jo valittu erikseen.
 • Jos pääluottamusmiehiä valitaan 4, yksi heistä valitaan Professoriliiton Helsingin yliopiston osaston professorikunnan joukosta. Tavoitteena on, että pääluottamusmiehet edustavat JUKOn eri järjestöjä tai henkilöstöryhmiä.
 • Jokaiselle pääluottamusmiehelle valitaan luottamusmiehistä myös varapääluottamusmies.

Missä pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet toimivat?

 • Pääluottamusmiehet toimivat koko yliopiston pääluottamusmiehinä.
 • Luottamusmiehen toimialue on kampus. Luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten määrä kampuksittain: keskustakampus 10, Meilahti 3, Kumpula 3 ja Viikki 4.

Milloin ja missä vaalit järjestetään?

 • Vaalit järjestetään tiistaina 4. lokakuuta alkaen kello 16.15.
 • Paikka: Porthanian sali P673.
 • Etäosallistuminen Zoomilla tästä. Meeting ID: 611 4378 6287, Passcode: 938965.
 • Etäosallistujat eivät voi osallistua mahdollisiin äänestyksiin.

Kuka järjestää luottamusmiesvaalit?

 • Vaalit järjestää jukolaisten paikallisyhdistysten ja pääluottamusmiesten yhteistyöryhmä.
 • Lisätietoja Helsingin yliopiston luottamusmiesvaalista: jukolainen pääluottamusmies Tiina Niklander | p. 029 415 1370, 050 448 0133, 040 562 0975 | Enable JavaScript to view.

Kuka voi äänestää luottamusmiesvaalissa?

 • Äänioikeutettuja ovat läsnäolevat JUKO-liittojen jäsenet. Varaudu esittämään äänestyspaikalla jäsenkorttisi tai todentamaan jäsenyytesi muulla tavoin.

Kuka voi asettua ehdolle luottamusmiesvaalissa / hoitaa jukolaisen luottamusmiehen tehtävää?

 • Edellytyksenä on, että olet JUKOn jäsenyhdistyksen tai -liiton jäsen ja että sinulla on vakinainen tai määräaikainen työsuhde yliopistoon. Määräaikaisuuden ei tarvitse kestää koko kautta.
 • Ehdokkaaksi voit asettua vaalikokouksessa tai etukäteen tällä Googlen lomakkeella.
 • Täytä lomake viimeistään maanantaina 3.10. Näin erityisesti, jos olet kiinnostunut luottamusmiestehtävästä, mutta et pääse kokoukseen.
 • Vaalit järjestävä jukolaisten paikallisyhdistysten ja pääluottamusmiesten yhteistyöryhmä ehdottaa kaikkia lomakkeen täyttäneitä luottamusmiehiksi vaalikokouksessa.

Mitä tarkoittaa ehdokasasettelu?

 • Ehdokasasettelussa pyritään siihen, että ehdokkaat edustavat mahdollisimman kattavasti eri tiedekuntia, laitoksia, yliopiston eri toimintoja ja henkilöstöryhmiä.

Mitä luottamusmies tekee?

 • Tehtävät ja toiminta pohjautuvat työehtosopimukseen sekä lainsäädännön määrittelemiin tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Luottamusmies seuraa, että yliopisto noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä, kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ja että työntekijöiden oikeusturvaa ei loukata.
 • Tarvittaessa luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa epäkohtien ratkaisemisesta ja osallistuu työelämän ja työyhteisön kehittämiseen.
 • Jukolaiset luottamusmiehet edustavat työpaikalla kaikkien JUKOn jäsenyhdistyksen ja -liittojen jäseniä.

Miksi ryhtyä luottamusmieheksi? "Jos olet kiinnostunut kehittämään työyhteisöäsi, tämä on oiva tapa osallistua”

 • Kaksivuotinen toimikausi 1.1.2023–31.12.2024.
 • Voit kouluttautua tehtävään työajalla. Kouluttajat: JUKO ja luottamusmiehen oma liitto.
 • Saat luottamustoimesta kuukausikorvauksen.
 • Luottamusmiestehtävien hoitamista varten sinulla on työehtosopimuksen mukaan oikeus saada vapautusta työsuhteeseesi kuuluvien tehtävien hoitamisesta.
 • Luottamusmiehellä on erityinen irtisanomissuoja, jotta henkilöstön edustaminen ei vaarantuisi normaaleissa irtisanomistilanteissa.
 • Lisää täältä - Tule luottamusmieheksi, luottamusmiehen työkalupakki!

Mikä JUKO on?

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on yksi valtakunnallisista pääsopijajärjestöistä. Neuvottelemme työ- ja virkaehtosopimuksista yliopistojen, kunnan, valtion ja kirkon sekä Avainta-alojen, Kansallisgallerian ja Työterveyslaitoksen sopimusaloilla. Valvomme työelämässä yli 200 000 akavalaisen palkansaajan etua.