Järjestöt neuvottelivat sovun Eksote-kiistaan

19.8.2020 09:47

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri maksaa takautuvasti niille työntekijöille ja viranhaltijoille, joilla on sovintoratkaisun mukaisia palkkasaatavia. ”Sovintoratkaisu on ainutlaatuinen ja täysin Eksoten tapaukseen neuvoteltu. Se on taloudellisesti merkittävä. Sovintoratkaisulla vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit", JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen toteaa.

Kuntapalkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja Sote ovat sopineet KT Kuntatyönantajan kanssa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön palkkaharmonisoinnista ja perusteettomia palkkaeroja koskevasta erimielisyydestä.

Ratkaisu edellyttää vielä Eksoten hallinnon hyväksyntää. Neuvottelut alkoivat palkansaajajärjestöjen pyynnöstä viime syksynä.

Eksote maksaa takautuvasti syksyn aikana niille työntekijöille ja viranhaltijoille, joilla on sovintoratkaisun mukaisia palkkasaatavia. Tehtäväkohtaiset palkat korjataan sovitulle tasolle 1. syyskuuta lukien.

JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo, että sovinnon sisällöstä kerrotaan tarkemmin sen jälkeen, kun Eksoten hallinto on hyväksynyt sen syyskuun alkupuolella.

- Tapauksessa on kyse siitä, että Eksote laiminlöi oikeuskäytännössä vahvistettuja periaatteita palkkojen harmonisoinnista liikkeen luovutuksessa. Nämä periaatteet ovat pakottavaa oikeutta, eikä niistä voi sopia toisin. Asia tuli ilmi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian jäsenten kautta. Sen jälkeen JUKO ja Talentia ovat toimineet aktiivisesti riitauttamalla Eksotessa noudatettua menettelyä.

- Sovintoratkaisu on ainutlaatuinen ja täysin Eksoten tapaukseen neuvoteltu. Se on taloudellisesti merkittävä. Sovintoratkaisulla vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit", Vattulainen toteaa.

Pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajan tiedote medialle 18. elokuuta 2020

Tausta

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on perustettu vuonna 2010, jolloin useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi kuntayhtymälle. Samalla näiden henkilöstö siirtyi Eksoten palvelukseen. Eksoteen on siirtynyt myöhemmin liikkeenluovutuksella lisää toimintoja.

• Kultakin luovuttajatyönantajalta henkilöstö siirtyi Eksoteen entisine palvelussuhteen ehtoineen, mukaan lukien palkkaus. Tehtäväkohtaisissa palkoissa oli vaihtelua eri kunnista siirtyneillä, samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä olevilla.

• Oikeuskäytännössä vahvistettujen periaatteiden mukaan työnantajan on liikkeen luovutuksen yhteydessä harmonisoitava tehtäväkohtaiset palkat kohtuullisessa ajassa.

• Myös kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti uuden työnantajan on laadittava palkkausjärjestelmä, jonka mukaisesti tehtäväkohtaiset palkat voidaan asettaa tehtävien vaativuuden perusteella oikeaan tasoon.

• Kuntasektorin yleinen periaate on, että samassa hinnoittelukohdassa yhtä vaativissa tehtävissä olevien palkat vastaavat toisiaan. KVTES:n määräyksen mukaisesti tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa vain tietyissä tilanteissa.

• Eksote ratkaisi palkkaharmonisoinnin tavalla, joka myöhemmin riitautettiin. Ottaen huomioon pakottava lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja Eksotea koskeva aikaisempi työtuomioistuimen ratkaisu, keskusneuvotteluissa päädyttiin tavoittelemaan sovintoratkaisua Eksoten palkkaharmonisoinnista.