Joulukuussa Oulun yliopistossa valitaan jukolaisia luottamusmiehiä

29.11.2022 10:15

Jokaisella JUKOn jäsenyhdistyksen tai liiton jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle luottamusmiesvaalissa. Jukolaiset luottamusmiehet ovat liittojen jäsenten apuna työpaikoilla. Usein paikallinen luottamusmies on ensimmäinen, jota kannattaa lähestyä kysymyksillä työoloista tai työsuhteesta.

Vaalissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn jäsenyhdistysten ja liittojen jäsenet valitsevat itselleen luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi alkaen 1. tammikuuta 2023.

Jokaisella JUKO-liiton jäsenellä on oikeus luottamushenkilön palveluihin sekä oikeus äänestää ja asettua ehdolle luottamusmiesvaalissa.

Työpaikalla jukolaiset luottamusmiehet edustavat kaikkien JUKOn jäsenyhdistyksen ja -liittojen jäseniä. Luottamusmiehen tukea voivat tarvita myös apurahalla työskentelevät tai muut ei-palkkasuhteessa olevat jukolaisten järjestöjen jäsenet. Tarkista jukolainen/akavalainen liittosi täältä.

Oulun yliopiston vaalikutsussa luottamusmiehellä tarkoitetaan Yhteistoimintalaissa ja Yliopistojen yleisessä työehtosopimuksessa mainittua luottamusmiestä.

Oulu yliopiston luottamusmiesvaalit Q&A

Montako luottamusmiestä vaalissa valitaan?

 • JUKO-liittojen jäsenillä on Oulun yliopiston luottamusmiessopimuksen mukaan oikeus valita kaksi pääluottamusmiestä, kymmenen luottamusmiestä ja yhtä monta varaluottamusmiestä. Heistä normaalikoululla on yksi luottamusmies ja varaluottamusmies. Heidät on jo valittu erikseen.
 • Tavoitteena on, että pääluottamusmiehet edustavat JUKOn eri järjestöjä tai henkilöstöryhmiä.
 • Jokaiselle pääluottamusmiehelle valitaan luottamushenkilöistä myös varapääluottamushenkilö.

Missä pääluottamusmies ja luottamusmies toimivat?

 • Pääluottamusmiehet (2) toimivat koko yliopiston pääluottamusmiehinä.
 • Luottamusmiesten toimialue on tiedekuntapohjainen. Vaalissa valittavien luottamusmiesten määrä tiedekunnittain.
  • Humanistinen tiedekunta ja kieli- ja viestintäkoulutus 1.
  • Kasvatustieteiden tiedekunta (1.1.2023 lähtien Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta 1.
  • Luonnontieteellinen tiedekunta 2.
  • Lääketieteellinen tiedekunta ja Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta 2.
  • Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 2.
  • Palveluyksiköt ja toiminnot sekä Erillisyksiköt 1.
 • Lisäksi vaalissa valitaan vastaava määrä varaluottamusmiehiä.
 • Näistä lisäksi normaalikoululla on yksi luottamushenkilö ja varaluottamushenkilö. Heidät on

Milloin ja missä vaalit järjestetään?

 • Vaalit järjestetään tiistaina 13. joulukuuta kello 16 alkavassa vaalikokouksessa.
 • Paikka: Linnanmaan kampuksen sali PR104.
 • Etäosallistujan linkki: https://oulu.zoom.us/j/62009336706
 • Etäosallistujat eivät voi osallistua mahdollisiin äänestyksiin, mutta voivat esittää ehdokkaita ja seurata vaalikokousta.

Kuka järjestää luottamushenkilövaalit?

 • Vaalit ja vaalikokouksen järjestää jukolaisten paikallisyhdistysten ja luottamushenkilöiden yhteistyöryhmä (järjestövalmiusryhmä, JV-ryhmä).
 • Lisätietoja Oulu yliopiston luottamushenkilövaalista: JV-ryhmän puheenjohtaja varapääluottamushenkilö Outi Klintrup | p. 0294 483594, 040 5789484 | Enable JavaScript to view.

Kuka voi äänestää luottamushenkilövaalissa?

 • Äänioikeutettuja ovat vaalikokouksessa läsnä olevat JUKO-liittojen jäsenet. Varaudu esittämään kokouksessa jäsenkorttisi tai todentamaan jäsenyytesi muulla tavoin.
 • Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kuka voi asettua ehdolle luottamusmiesvaalissa / hoitaa jukolaisen luottamusmiehen tehtävää?

 • Edellytyksenä on, että olet JUKOn jäsenyhdistyksen tai -liiton jäsen ja että sinulla on vakinainen tai määräaikainen työsuhde yliopistoon. Määräaikaisuuden ei tarvitse kestää koko kautta.
 • Ehdokkaaksi voit asettua vaalikokouksessa – myös etäyhteydellä – joko itse tai toisen ehdottamana.
 • Ehdokasasettelussa pyritään siihen, että ehdokkaat edustavat mahdollisimman kattavasti eri tiedekuntia, laitoksia, yliopiston eri toimintoja ja henkilöstöryhmiä.

Mitä luottamusmies tekee?

 • Tehtävät ja toiminta pohjautuvat työehtosopimukseen sekä lainsäädännön määrittelemiin tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
 • Luottamushenkilö seuraa, että yliopisto noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä, kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ja että työntekijöiden oikeusturvaa ei loukata.
 • Tarvittaessa luottamushenkilö neuvottelee työnantajan kanssa epäkohtien ratkaisemisesta ja osallistuu työelämän ja työyhteisön kehittämiseen.
 • Jukolaiset luottamushenkilöt edustavat työpaikalla kaikkien JUKOn jäsenyhdistyksen ja liittojen jäseniä.

Miksi ryhtyä luottamusmieheksi? "Jos olet kiinnostunut kehittämään työyhteisöäsi, tämä on oiva tapa osallistua”

 • Kolmevuotinen toimikausi 1.1.2023–31.12.2025.
 • Voit kouluttautua tehtävään työajalla. Kouluttajat: JUKO ja oma liittosi.
 • Saat luottamustoimesta kuukausikorvauksen.
 • Tehtävien hoitamista varten sinulla on työehtosopimuksen mukaan oikeus saada vapautusta työsuhteeseesi kuuluvien tehtävien hoitamisesta.
 • Luottamusmiehellä on erityinen irtisanomissuoja, jotta henkilöstön edustaminen ei vaarantuisi normaaleissa irtisanomistilanteissa.
 • Lisää täältä - Tule luottamusmieheksi, luottamusmiehen työkalupakki!

Mikä JUKO on?

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on yksi valtakunnallisista pääsopijajärjestöistä. Neuvottelemme työ- ja virkaehtosopimuksista yliopistojen, kunnan, hyvinvointialueiden valtion ja kirkon sekä Avainta-alojen, Kansallisgallerian ja Työterveyslaitoksen sopimusaloilla. Valvomme työelämässä yli 200 000 akavalaisen palkansaajan etua.