JUKO: Åbo Akademin luottokorttilaskun maksaminen kuuluu työnantajalle (päivitetty 5.10.2020)

2.10.2020 14:19

Åbo Akademissa on syntynyt kiista työntekijän velvollisuudesta ottaa nimiinsä työnantajan tarjoama luottokortti. "Järjestelyllä työntekijä joutuu ensisijaiseksi maksuvelvolliseksi ja on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa luottokortin myöntäjälle. Yksittäisellä työntekijällä ei ole tällaista velvollisuutta", huomauttaa JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho. 

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho muistuttaa, että työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa työnantajan tarjoamaa henkilökohtaista luottokorttia omiin nimiinsä.

- Järjestelyllä työnantaja siirtää sille kuuluvan maksuliikenteen yksittäiselle työntekijälle, jolloin työntekijä joutuu ensisijaiseksi maksuvelvolliseksi ja on henkilökohtaisella omaisuudellaan vastuussa luottokortista suoraan kortin myöntäjälle.

Ahon mukaan Åbo Akademi ei ole noudattanut hyvää työnantajatapaa, kun asiasta ei ole neuvoteltu työntekijöiden edustajien kanssa ennen päätöstä eikä tiedottaminen ole ollut asianmukaista.

- Työntekijällä ei ole tarvetta eikä velvollisuutta ottaa luottokorttia, koska matkustamisen suhteen jatkuu työehtosopimuksen ja matkustusohjeiden mukainen aiempi käytäntö.

Lue myös Kreditkortsdispyt vid Åbo Akademi - anställda hålls personligt ansvariga gentemot kreditkortsutgivaren (Svenska Yle 3.10.2020)

Matkakustannukset

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen luku 1 10 §

• Työnantajan määräyksestä matkustavalle työntekijälle korvataan syntyneet matkakustannukset verohallituksen kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

• Työntekijällä on edelleen oikeus saada työmatkasta aiheutuvien kustannusten maksamista varten ennakkoa.