JUKO hyväksyi kunta-alan uudet työehtosopimukset – kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset yleisen linjan mukaisia

28.5.2020 15:05

Uudessa sote-sopimuksessa ovat mukana Sote, JUKO, JAU ja KT. Sopimuksen sisällöstä järjestöt neuvottelevat ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1. tammikuuta 2023. "Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme varmistamaan vaativan asiantuntijatyön ja esimiesten aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä moniammatillisen ketjumme koko laajuudessa", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallitus on hyväksynyt kunta-alan uuden pääsopimuksen ja yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ajalle 1.4.2020–28.2.2022.

Samalla hyväksyttiin myös opettajien, lääkärien ja kuntien teknisen henkilöstön sopimukset.

Vajaan kahden vuoden mittaisen sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia, kuten vappuna kaatuneessa valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksessä.

Tänä vuonna palkat nousevat elokuussa 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee paikallisesti kohdennettava erä 0,8 prosenttia ja prosentin yleiskorotus.

Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta eli kuukautta aiemmin kuin sovittelijan esityksessä. Samalla lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee joustavampaa. Myös työaikojen tarkastelujaksoihin ja jaksotyömääräyksiin tulee vähäisiä, lähinnä sovintoesitykseen pohjautuvia muutoksia.

Merkittävä parannus sovintoesitykseen on JUKOn ja JAUn tavoitteleman palkkaohjelman eteneminen yhteiseksi ja pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

- Sinnikkäällä vaikuttamistyöllä saimme neuvottelujen kuluessa kunnille ja sairaanhoitopiireille lisärahoituksen valtiolta. Kunta-alan koko henkilöstö joutuu koronan takia koville. Arvostamme sitä, että kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää valitsemallaan tavalla lisärahaa myös henkilöstöön, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Sopimuksessa on sovittu myös kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta, sopimusalamuutoksista ja maakuntauudistukseen liittyvästä sopimusjärjestelmän valmistelusta.

Sote-sopimus neuvoteltava ensi vuoden elokuun loppuun mennessä

Kunnan kaikki pääsopijajärjestöt neuvottelevat sote-sopimuksen sisällöstä elokuun 2021 loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1. tammikuuta 2023.

- "Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme varmistamaan vaativan asiantuntijatyön ja esimiesten aseman sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä moniammatillisen ketjumme koko laajuudessa", JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren sanoo.

Kuntien teknisen henkilöstön sopimusmuutokset neuvotellaan maakuntauudistuksen voimaantuloon mennessä.

JUKOn tavoittelema varhaiskasvatuksen opettajien aseman tunnustaminen toteutuu nyt myös sopimustoiminnassa, kun ensi vuoden syyskuun alusta varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät JUKOn tavoitteen mukaisesti opettajien sopimukseen.

Kuntasopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super ja Tehy) ja KT Kuntatyönantajat.

- Tällä neuvottelukierroksella erityisen sujuvaa oli JUKOn ja JAUn sekä JUKO-liittojen sisäinen koordinaatio, Löfgren kiittää.

Kunta-alan yli 420 000 palkansaajasta joka kolmas on JUKOn sopimusten piirissä. Sopimusneuvotteluja käytiin tammikuun puolivälistä lähtien.

Kuntien yleinen virka- ja työehtosopimus 1.4.2020–28.2.2022, kunnallinen pääsopimus, Sote-sopimus, maakuntauudistukseen liittyvä sitoumus, vertailu valtakunnansovittelijan sovintoesitykseen (Maria Löfgren/pdf)

JUKO neuvottelee

JUKO sopii 200 000 akavalaisen korkeakoulutetun virka- ja työehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla. Sovimme työehdoista myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Sopimukset on nyt hyväksytty kuntiin, valtiolle, yliopistoille, Kansallisgalleriaan, Avainta-aloille (JUKOn hallituksen hyväksyntä) ja Työterveyslaitokselle. Neuvottelut kirkon työehdoista ja palkoista jatkuvat edelleen

Lue lisää