JUKO tarjoaa ratkaisua lepotaukoriitoihin – haussa reilu alku hyvinvointialueille

25.2.2022 10:15

SOTE-neuvotteluissa JUKO vaatii työntekijälle mahdollisuutta valita itse, syökö joustavasti työn ohessa työajalla – ja näin kaikissa työaikamuodoissa. ”Ratkaisu poistaisi lukuisten paikallisten riitojen syyn ja toisi tehokkuutta, joten tämän olettaisi olevan myös työnantajan etu”, sanoo neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen.

Niin sanotun ripeän ruokailun laajentaminen kaikkiin työaikamuotoihin on meneillään olevien SOTE-sopimusneuvottelujen olennainen kysymys.

Nykyisten sopimusmääräysten mukaan työntekijällä on jaksotyöajassa mahdollisuus ripeästi ruokailla työajalla työaikaan kuulumattoman lepotauon sijaan. Yleistyöajassa tällaista mahdollisuutta ei lähtökohtaisesti ole, ja tämä on käytännössä johtanut ilmaisen työn tekemiseen.

- Työtehtävien takia monelle ei yksinkertaisesti ole ollut mahdollista pitää työaikaan kuulumatonta lepotaukoa keskellä työvuoroa. Tämä on koettu erittäin epäreiluksi, joten se on heikentänyt niin työhyvinvointia kuin työnantajan imagoakin, sanoo neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen Suomen Terveydenhoitajaliitosta.

Hän edustaa SOTE-sopimuspöydässä JUKOa yhdessä neuvottelupäällikkö Jouni Vattulaisen ja neuvottelujohtaja Tuomas Hyytisen kanssa. Joustavan ruokailun asia on ollut esillä meneillään olevissa SOTE-neuvotteluissa jo ensimmäisistä tapaamisista lähtien.

Useita kanteita tuomioistuimiin

Harri Liikkanen kertoo, että työaikaan kuulumattoman lepotauon pakollisuus on synnyttänyt lukuisia paikallisia riitoja.

- Näin on tapahtunut erityisesti sen jälkeen, kun työnantajat ovat yksipuolisilla ratkaisuillaan siirtäneet henkilöstöä jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Muutoksia on tehty erityisesti terveydenhuollon eri tehtävissä riippumatta siitä, mitä on työntekijöiden työsopimuksissa aikanaan sovittu.

Riidoista on nostettu vuosien mittaan useita kanteita tuomioistuimissa.

- Riitaisuudet eivät ole valitettavasti vähenemässä, vaan kanteita on käsittelyssä ja lukuisia uusia kanteita on vireillä, Liikkanen kertoo.

Hyvinvointia ja tehokkuutta

JUKOn mielestä ongelmaan pitääkin löytyä nyt SOTE-sopimusneuvotteluissa reiluksi koettava ratkaisu.

- Vaadimme kaikkien työaikamuotojen osalta työntekijälle mahdollisuuden itse valita, syökö ripeästi ja joustavasti työn ohessa työajalla. Tämä valinnanmahdollisuus lisää työhyvinvointia, tuo joustavuutta muun muassa asiakaspalveluun, jolloin työn tuloksellisuus ja tehokkuus kasvavat. Tämän olettaisi olevan myös työnantajan etu, Liikkanen sanoo.

Hän toistaa, että ongelman ratkaiseminen poistaisi lukuisten paikallisten riitaisuuksien aiheen, eikä kanteita tuomioistuimiin enää olisi tarvetta nostaa.

- Tämä olisi yksi parhaista lahjoista, jonka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä kunta-alan järjestöt voivat tarjota vuonna 2023 aloittaville hyvinvointialueille.

Teksti | Riitta Ryynänen JUKO | Kuva | Mikko Käkelä

JUKO | SOTE-neuvottelun osapuolet jatkoivat keskustelua joustavasta ruokailusta | 21.2.2022

JUKO | Blogi | SOTE-neuvottelut – eriparisilla airoilla ei pääse eteenpäin | 21.2.2022