Jukolainen Toimintaterapeuttiliitto odottaa SOTE-sopimuksesta vahvistusta koko alalle

24.9.2021 12:54

Sote-alan vetovoiman lisääminen edellyttää rahaa, mutta myös alan hyvien puolien nostamista esiin.

Parhaillaan neuvottelupöydällä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus koskee laajaa kirjoa sote-alan ammattilaisia, kuten toimintaterapeutteja.

Toimintaterapeuttiliiton (TOI) uuden puheenjohtajan Anu Halosen mielestä sopimuksella on laajempikin merkitys.

– Parhaassa tapauksessa niin sote-alan työntekijät, työnantajat kuin asiakkaatkin hyötyvät työehtojen muokkaamisesta nimenomaan sote-työn asiantuntijoille sopiviksi. Tämä voi vaikuttaa alan työhyvinvointiin, johtamiseen ja asiakkaiden palveluihin.

Pääluottamusmiehen tehtävästä puheenjohtajaksi siirtynyt Halonen haluaa kehittää alaa. Hänen mukaansa ammattiliiton tehtävä on edistää jäsentensä asioita, mutta vastakkainasettelua hän ei halua lisätä.

– En tunnista vastakkainasettelua sote-alan käytännön työstä, joka on yhdessä tekemistä moniammatillisissa tiimeissä. Toimintaterapeutit ja muut sote-alan työntekijät ovat tekemisissä samojen potilaiden ja asiakkaiden asioiden kanssa.

– Tämän tulee näkyä myös palkassa. Nyt toimintaterapeuttien osaaminen esimerkiksi työkyvyn tukemisessa, ikääntyvien erilaisissa asumisvaihtoehdoissa ja kotikuntoutuksessa sekä kuntoutustyön erityispiirteet eivät ulotu palkkaukseen.

Myös JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren korostaa, että sote-alan vetovoiman lisääminen edellyttää rahaa, mutta samalla alan hyvien puolien nostamista esiin.

– Meillä työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa kumpaankin, niin alan arvostukseen kuin työstä palkitsemiseen ja työoloihin.

Toimintaterapeuttiliitto on JUKOn jäsenliitto.

Toimintaterapeuttiliitto | SOTE-sopimuksella kuntoutusalan palkat vastaamaan työn vaativuutta | 23.9.2021