Julkisalojen työolotutkimus on täällä jälleen

22.8.2022 12:17

Miten kuntien, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajat voivat työssään? Tätä Keva ja työmarkkinajärjestöt kysyvät jo viidennen kerran. "Vastauksista saamme kartoitettua myös jukolaisten asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työhyvinvointia", tutkimuksen taustaryhmässä JUKOa edustava neuvottelupäällikkö Anne Mikkola painottaa.

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva selvittää työmarkkinajärjestöjen kanssa jälleen julkisalojen palkansaajien työhyvinvointia ja työoloja. Kuntien, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon palkansaajien työhyvinvointia Keva on tutkinut joka toinen vuosi alkaen vuodesta 2014.

Tänä syksynä puhelinhaastatteluissa pureudutaan siihen, miten työntekijät julkisella sektorilla ovat selvinneet koronan aiheuttamista poikkeusajoista.

Kuntien työntekijöiltä kysytään myös, miten he voivat työssään hyvinvointialueuudistuksen kynnyksellä, kun vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille ensi vuoden alusta.

Vastaamisesta hyötyä edunvalvontaan

Tutkimukseen Keva haastattelee yhteensä 3 500 palkansaajaa. Osan tiedosta se kerää myös sähköisellä kyselyllä. Tulokset julkaistaan ensi vuoden tammikuussa. Nyt viidennen kerran toteutettavan tutkimuksen ovat suunnitelleet Kevan ja julkisen alan työmarkkinaosapuolten asiantuntijat. JUKOa asiantuntijaryhmässä edustaa neuvottelupäällikkö Anne Mikkola.

Hän kehottaa niitä JUKO-liittojen jäseniä, joiden kohdalle puhelinhaastattelu osuu, käyttämään hetken aikaa vastaamiseen.

- Vastaaminen on erityisen tärkeää, koska vain näin saamme selvitettyä myös jukolaisten ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin tämän hetken tilanteen sekä työolojen mahdolliset erityispiirteet.

- Tutkimustuloksia hyödynnämme valmisteltaessa tulevia virka- ja työehtosopimusneuvotteluja sekä työmarkkinaosapuolten työryhmissä sopimuskauden aikana.

Taustaryhmän merkitystä Mikkola kuvaa olennaiseksi, koska JUKO saa tutkimuksen vastauksista tietoa siitä, mikä juuri nyt on tärkeää myös edunvalvonnalle.

- JUKOn ja akavalaisten julkisalojen palkansaajien edustajana tehtäväni ryhmässä on pitää huolta, että tutkimus huomioi mahdollisimman kattavasti kunnan, valtion ja kirkon jukolaisten tarpeet.

Keva noudattaa tutkimusten toteuttamisessa hyvää tutkimuskäytäntöä. Tietoa Kevan tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä | https://www.keva.fi/tietosuoja/

Keva | Tietoa julkisen alan työhyvinvoinnista ja työkyvyttömyyden kustannuksista

Keva | Tutkimusraportti | Julkisen alan työhyvinvointi 2020 (pdf)

Keva | Korona kuormitti julkisen alan työntekijöitä eri tavoin