Kirkko | Neuvottelut noin 20 000 palkansaajan kuluvan vuoden palkankorotuksista jatkuivat tällä viikolla | Päivitetty 12.1. klo 18.46

12.1.2023 18:46

Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat ensi viikon maanantaina. Jos neuvottelut eivät etene tammikuussa, kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään helmikuun loppuun.

Jouluviikolla tauolle jääneen kirkon neuvottelut kuluvan vuoden palkoista ovat jatkuneet tällä viikolla, kun neuvottelijat ovat tavanneet maanantaina, tiistaina ja tänään torstaina. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat maanantaina 16. tammikuuta.

Jos neuvottelut eivät etene tammikuussa, kirkonalan kaksivuotinen virka- ja työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään helmikuun loppuun. Tällöin maaliskuussa 2022 sovittu sopimus neuvoteltaisiin kokonaan uudelleen.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. Virka- ja työehtoneuvotteluissa JUKO edustaa lisäksi hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Neuvottelut vuoden 2023 palkoista alkoivat 14. joulukuuta.

Kirkon palkankorotuksista ei syntynyt neuvottelutulosta vielä torstaina 22.12.2022 kello 13.33

Kerromme neuvotteluista viikoittain Neuvottelu-uutiset kirjeessä ja kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä ja keskustelua myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry. Aihetunnisteet #neuvotellen2022 #neuvotellen2023.

Kirkko faktat

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Mikä JUKO?

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Olemme yhdistysten yhdistys: JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa.