Korkeakoulujen johdossa istuvat miehet, vaikka enemmistö opiskelijoista on naisia – JUKO muistuttaa työnantajia tasa-arvosuunnittelusta

18.11.2020 13:58

Vain neljässä Suomen 13 yliopistosta on rehtorina nainen.  "Työnantajan on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Velvoite koskee kaikkia työnantajia julkisella ja yksityisellä sektorilla", muistuttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. JUKO neuvottelee yliopistojen akavalaisten työehtosopimukset.

Naiset muodostavat enemmistön korkeakouluopiskelijoista, mutta korkeakoulujen ylin johto on yhä miesvoittoista. Tämä käy ilmi Post-doc -tutkija Heidi Härkösen Akavan ajatuspajalle Akava Worksille toteuttamasta selvityksestä.

Sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa rehtoreista valtaosa on edelleen miehiä: yliopistoissa noin 70 prosenttia ja ammattikorkeakouluissa jopa 75 prosenttia.

Yliopistojen hallinnossa sukupuolijakauma kallistuu miesten hyväksi ammattikorkeakouluja enemmän, mutta juuri rehtorin tehtävään on ammattikorkeakouluissa valittu yliopistoja useammin mies.

Härkönen huomauttaakin, että ”Kaiken kaikkiaan korkeakoulujen hallinnon sukupuolittuminen näin vahvasti miesten hyväksi muodostaa merkittävän tasa-arvo-ongelman”.

Vain neljässä Suomen 13 yliopistosta on rehtorina nainen.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa, että myös korkeakoulujen on kiinnitettävä huomiota tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiinsa.

- Työnantajan on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Velvoite koskee kaikkia työnantajia julkisella ja yksityisellä sektorilla, eikä ole kiinni esimerkiksi työntekijöiden lukumääräästä tai toimialasta.

Akava Worksin teettämä tutkimus tarkasteli sukupuolijakaumaa 13 yliopiston ja 24 ammattikorkeakoulun hallinnossa. Aineisto on kerätty kesä–elokuussa.

Akava Works: Sukupuolijakauma korkeakoulujen hallinnossa | 18.11.2020

Tarkemmat ohjeet tasa-arvosuunnitteluun: Akavan, STTK:n ja SAK:n tasa-arvopas

• Tasa-arvosuunnitelma tulee laatia vähintään joka toinen vuosi.

• Sen päivittämisestä on tiedotettava henkilöstölle.

• Työnantaja tekee suunnitelman yhdessä henkilöstön edustajien esimerkiksi luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun kanssa.