KT ei lämpene palkkaohjelmalle, JUKO eri mieltä – Yksityiset maksavat 2–3 prosenttia kuntia parempia palkkoja

18.2.2020 12:38

Naisia julkisen ja yksityisen sektorin ero näyttää kohtelevan suhteellisen ”tasa-arvoisesti”, mutta julkisaloilla työskentelevät miehet häviävät palkoissa vastaavaa työtä yksityisellä tekeville kollegoilleen jopa 6–7 prosenttia. Todellisessa ansiokehityksessä kuntien palkansaajat jäävät jatkuvasti jälkeen yksityisestä sektorista.

Palkansaajien ja KT Kuntatyönantajan yhdessä teettämä selvitys osoittaa, että yksityinen sektori maksaa pari prosenttia kuntasektoria parempia palkkoja.

Naisia julkisen ja yksityisen sektorin ero näyttää kohtelevan suhteellisen ”tasa-arvoisesti”, mutta julkisaloilla työskentelevät miehet häviävät palkoissa vastaavaa työtä yksityisellä tekeville kollegoilleen jopa 6–7 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysala (sote) sekä kasvatus- ja opetusala sijoittuvat pääsääntöisesti kuntapuolelle, ja kunnissa palkat ovat jopa hieman paremmat kuin yksityisellä sektorilla.

Työmarkkinat ovat kuitenkin eriytyneet Suomessa voimakkaasti sukupuolen mukaan, mikä tarkoittaa, että laajemmin suomalaisten palkkaeroja selittävät nimenomaan nais- ja miesvaltaisten alojen erot.

Akavalaisia julkis- ja julkisrahoitteisia aloja kevään työehtosopimusneuvotteluissa edustava JUKO on asettanut yleiseksi sopimustavoitteeksi palkkaohjelmat, joilla pyritään tasaaamaan naisten ja miesten välistä palkkaeroa, mutta myös julkisen sektorin palkkakehityksen jälkeenjääneisyyttä suhteessa yksityiseen sektoriin.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren lisää, että palkkoja ei tule korjata vain suhteessa vientialoihin, vaan toimialojen sisäiset palkkaepäkohdat on korjattava.

- Tavoitteena on pitkäjänteinen, sopimuskauden yli voimassa oleva palkkaohjelma ja lisärahoituksen kanavoiminen palkkausjärjestelmiin.

Miksi JUKO ajaa palkkaohjelmaa?

Todellisessa ansiokehityksessä kuntien palkansaajat jäävät jatkuvasti jälkeen kollegoistaan yksityisellä sektorilla.

Syynä ovat palkkaliukumat, jotka nostavat yksityisen puolen palkkoja kuntasektoria enemmän. Näin saman suuruiset palkankorotukset eivät takaa sektorien välillä saman suuruista ansiokehitystä.

KT kuntatyönantajat puolestaan toteaa tiedotteesaan, "ettei erilliselle palkkaohjelmalle ole kuntasektorilla minkäänlaisia perusteita, sillä vastaavissa tehtävissä palvelussuhteen ehdot ovat kuntasektorilla keskimäärin vähintäänkin samaa tasoa yksityisen sektorin kanssa."

Selvityksen toteuttivat Palkansaajien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos JUKOn/OAJ:n, Tehyn ja JAUn (JHL ja Super) sekä KT Kuntatyönantajien toimeksiantona: lue tästä maanantaina 17. helmikuuta julkaistu selvitys https://www.kt.fi/uutiset-ja-tiedotteet/2020/yksityisen-ja-kuntasektorin-valiset-palkkaerot-selvitetty

JUKO neuvottelee

  • Kuntien, valtion, yliopistojen, kirkon ja Avainta-alojen sekä Työterveyslaitoksen ja Kansallisgallerian akavalaisten työehtosopimukset
  • JUKO edustaa sopimuksillaan 200 000:ta korkeakoulutettua, kaikkiaan sopiemme työehtojen piirissä on yli 600 000 palkansaajaa
  • Kaikki JUKOn neuvottelemat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta
  • Kunta-alan noin 421 000 palkansaajasta lähes joka kolmas kuuluu JUKOlaiseen liittoon
  • @JUKOry tviittaa neuvotteluista Twitterissä #neuvotellen2020 #sopien202