Kunta-alan osapuolet keskustelivat jälleen maanantaina

14.3.2022 12:45

Kunta-alan työriitojen sovittelu jatkui valtakunnansovittelijan luona maanantaina 14. maaliskuuta, seuraava tapaaminen on tiistaina. JUKO ja JAU ilmoittivat maanantaina myös uudesta kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka alkaa 21. maaliskuuta. Lakkovaroitus on jätetty neljään kaupunkiin: Rovaniemelle, Jyväskylään, Tampereelle ja Kuopioon.

JUKO ja JAU julkistivat maanantaina uuden kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa maanantaina 21.3. kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja päättyy sunnuntaina 27.3. kello 23.59.

Edellinen seitsemän vuorokauden ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi sunnuntaina 13. maaliskuuta.

Lakkovaroitus neljässä kaupungissa

Viime viikolla JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) jättivät kaksi lakkovaroitusta vauhdittamaan kunta-alan sopimusneuvotteluja, jotka Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT keskeytti 28. helmikuuta. Valtakunnansovittelijan luo työriitojen sovitteluun neuvottelijat siirtyivät 7. maaliskuuta.

Jos kunta-alan osapuolet eivät pääse sopimukseen lakkojen ajankohtia ennen, kaksipäiväinen lakko Rovaniemen ja Jyväskylän kunta-aloilla alkaisi 23. maaliskuuta ja Tampereella ja Kuopiossa 29. maaliskuuta.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Työ- ja elinkeinoministeriö voi lisäksi päättää lakon siirtämisestä kahdella viikolla ja virkasuhteisten osalta lakko voi siirtyä tästä vielä viikolla.

JUKO korostaa, että lakot voidaan estää sillä, että kunta-alan sopimukset syntyvät ennen lakon alkua.

Seuraavaksi tiistaina

Seuraava sovittelutapaaminen valtakunnansovittelijan luona on huomenna tiistaina 15. maaliskuuta.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO, JHL ja Jyty: Kunta-alalle uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto | 14.3.2022

JUKO | Kunta-alan osapuolet koolla perjantaina – JUKOn tavoite palkkaohjelmasta pysyy | 11.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa | 11.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja | 7.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.