Kunta-alan osapuolet täsmensivät tavoitteitaan

16.5.2019 15:12

Kunnan pääneuvotteluryhmä kokoontui 13.12.2017. Työnantaja avasi keskustelun sopimuskauden pituudesta. KT tavoittelee vähintään kahden vuoden sopimuskautta eli uusi virka- ja työehtosopimuskausi kestäisi 31.1.2020 saakka.

Sopimuskauden pituudesta käytiin keskustelua, ja palkansaajapuolen näkemys on vielä auki. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu on otettava asiassa huomioon. 

KT painottaisi paikallisia eriä. JUKO ja muut pääsopijajärjestöt tavoittelevat lähtökohtaisesti yleiskorotuksia ja ovat valmiita keskustelemaan järjestelyerästä, josta sovittaisiin keskustasolla. Puhtaasti paikallisesti kohdennettaviin eriin ei ole valmiuksia, ainakaan ilman ns. perälautatakeita.

Työnantajan käsitys yleiskorotuksen muodosta vastaa JUKOn käsitystä: prosentuaalinen yleiskorotus noudattaa tavoitettamme. Sen sijaan JAU (JHL ja Jyty) hakee euromääräisiä korotuksia.

Pääsopijajärjestöt esittelivät tekstitavoitteensa työnantajalle. Tarkempaa keskustelua ei aiheesta vielä käyty. Työnantajan tekstitavoitteet liittyvät paikallisten joustojen lisäämiseen.

Lomarahaleikkausten kompensoimisesta käytiin keskustelua, mutta KT suhtautuu asiaan nihkeästi.

Lisäksi keskusteltiin yhdessä tehtävästä ansiokehitys- ja ansiotasovertailusta, jossa otettaisiin huomioon ammattirakenteiden viimeaikainen muutos. JUKOn näkökulmasta on tärkeää, että tarkastellaan sekä samoissa työtehtävissä että vaativuudeltaan ja koulutustasoltaan samankaltaisissa tehtävissä toimivien palkkaeroja. Tarkastelu tähtäisi siihen, että löydettäisiin keinot parantaa julkisen sektorin vetovoimaa työnantajana ja turvata osaavan henkilöstön saanti.

Seuraava neuvottelutapaaminen on 9.1. 

lisätiedot: toiminnanjohtaja Maria Löfgren, puh. 040 568 2798