Kunta- ja hyvinvointiala | Q&A kertapalkkio 30. kesäkuuta 2023 | Päivitetty 9.10.2023

13.3.2023 15:47

Kunta- ja hyvinvointialalla työskenteleville maksetaan kesäkuun lopussa kertapalkkio. Tarkista täältä, millä perusteilla ja kenelle. Kokosimme JUKOssa vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Epäselvässä tilanteessa kannattaa olla yhteydessä työpaikan jukolaiseen luottamusmieheen.

Kunta- ja hyvinvointialan työ- ja virkaehtosopimuksiin on sovittu osana verrokkialojen perälautatarkastelua euromääräinen kertapalkkio. Lisäksi kertapalkkio on sovittu KVTES-liitteen 5 ja OVTES G-osion henkilöstölle.

Kertapalkkio 30. kesäkuuta 2023

  • Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstölle maksetaan euromääräinen kertapalkkio 467 euroa. Lisäksi KVTES-liitteen 5 henkilöstölle maksetaan 120 euroa ja OVTES G-osion henkilöstölle 150 euroa.
  • Kertapalkkio maksetaan niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023.
  • Kertapalkkio maksetaan 30.6.
  • Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan osalta käytetään osa-aikaprosenttina 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

Edellytykset kertapalkkioon ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Alta löydät vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Epäselvässä tilanteessa kannattaa olla yhteydessä työpaikan jukolaiseen luottamusmieheen.

Millä edellytyksillä kertapalkkion saa?

Kertapalkkion edellytyksenä on, että yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Kertapalkkion saaminen ei edellytä, että kyseisenä aikana maksettaisiin palkkaa. Työ-/virkasuhde on voimassa myös palkallisten ja palkattomien työ-/virkavapaiden aikana, joten oikeus kertapalkkioon on olemassa myös niiden aikana.

Mitä tarkoittaa yhdenjaksoisuus?

Työ-/virkasuhde on yhdenjaksoinen, jos työ-/virkasuhde on voimassa ilman katkosta. Jos työ-/virkasuhde päättyy ja uusi alkaa heti seuraava päivänä, kyseessä on yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde. Jos työ/virkasuhteessa on yhdenkin päivän katkos, kyseessä ei ole yhdenjaksoinen työ/virkasuhde.

Onko palvelussuhde voimassa työloman ja virkavapaan aikana?

Työ- ja virkasuhde on voimassa myös työloman ja virkavapaan aikana. Työloman ja virkavapaan perusteella ei ole merkitystä.

Pitääkö 2.–31.5.2023 välisenä aikana olla palkallinen päivä?

Ei pidä. Kertapalkkion saa, vaikka jaksolla ei ole yhtään palkallista päivää.

Voiko työnantaja maksaa kertakorvauksen aikaisemmin kuin 30. kesäkuuta?

Kyllä voi.

Olen varhaiskasvatusopettaja (OVTES G-liite) kuinka suuren kertakorvauksen saan?

Sinulle maksetaan molemmat kertakorvaukset. Saat siis 617 euroa (467+150).

Olen vanhempainvapaalla koko toukokuun. Menetänkö kertapalkkion?

Et menetä. Työ-/virkasuhteesi on voimassa palkallisen vanhempainvapaan aikana, joten sinulla on oikeus kertapalkkioon.

Olen ollut hoitovapaalla kaksi vuotta. Palaan työhön 15. kesäkuuta. Saanko kertakorvauksen?

Kyllä saat. Hoitovapaalla työ-/virkasuhteesi on voimassa.

Minulle on myönnetty opintovapaata vuoden 2023 loppuun. Saanko kesäkuussa kertapalkkion?

Kyllä saat. Työ-/virkasuhteesi on voimassa palkattoman työ-/virkavapaan eli opintovapaasi aikana, joten kertapalkkion maksamisen edellytykset täyttyvät.

Olen ollut kuntoutustuella 1.4.–20.6.2023. Saanko kertakorvauksen?

Kyllä saat. Kuntoutustuen aikana työ-/virkasuhteesi on voimassa.

Olen ollut osa-aikaisessa virkasuhteessa 30. toukokuuta 2023 asti. Aloitan kokoaikatyön 31. toukokuuta 2023. Kuinka suuren kertakorvauksen saan?

Koska olet kokoaikaisessa työsuhteessa 31. toukokuuta, saat kertakorvauksen täysimääräisenä 465 euroa.

Olen osittaisella hoitovapaalla ja teen töitä 30 tuntia viikossa. Normaalisti teen 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Miten ison kertakorvauksen saan?

Kertapalkkio maksetaan ennen osittaista hoitovapaata olleen työajan mukaisesti. Koska työskentelit ennen osittaisen hoitovapaan alkamista täydellä työajalla, saat kertapalkkion täysimääräisenä.

Olen ollut osasairauspäivärahalla maaliskuun alusta. Olemme työnantajan kanssa sopineet 60-prosenttisesta työajasta. Miten kertapalkkion käy?

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tulkinnan mukaan osasairauspoissaoloissa kertapalkkio maksetaan suhteessa työaikaan. Tästä tulkinnasta ei ole yksimielisyyttä ja mahdollisesti se riitautetaan pääsopijajärjestöjen toimesta.

Kertapalkkio maksetaan suhteessa työaikaan. Kertapalkkiosi on 60 prosenttia täydestä kertapalkkiosta eli 280,20 euroa (60 % x 467 €).

Määräaikainen työsopimukseni päättyy 28. toukokuuta 2023. Saanko edes osan kertapalkkiosta?

Koska työsuhteesi ei ole voimassa enää 31. toukokuuta 2023, joten kertapalkkion maksamisen edellytykset eivät kohdallasi täyty.

Määräaikainen työsopimukseni päättyy 31. toukokuuta. Saanko kertakorvauksen?

Saat edellyttäen, että määräaikainen työsopimuksesi on alkanut viimeistään 2. toukokuuta 2023.

Määräaikainen työsuhteeni päättyy 7. toukokuuta 2023. Uusi työsopimus on tehty ajalle 15.5.–31.12.2023. Eihän viikon katko vaikuta kertapalkkioon saamiseen?

Valitettavasti viikon katkon takia sinulla ei ole oikeutta kertapalkkioon. Edellytyksenä on yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde ajalla 2.5.–31.5.2023. Viikon katko työsopimustesi välillä katkaisee yhdenjakoisuuden, siksi kertapalkkiota ei makseta.

Minulla on määräinen työsopimus, joka päättyy 13. toukokuuta ja uusi työsopimus on sovittu alkamaan 15. toukokuuta. Saanko kertakorvauksen?

Valitettavasti et saa kertakorvausta. Kyseessä ei ole yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde, jos välissä on yhdenkin päivän katkos.

Aloitan kesätyöt 8. toukokuuta 2023. Miten suuren kertapalkkion saan, kun aloitan kesken kuukautta?

Koska työ-/virkasuhteesi ei ole alkanut viimeistään 2. toukokuuta 2023, sinulla ei ole oikeutta kertapalkkioon.

Muuta aiheeseen liittyvää