Kunta & hyvinvointialue | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön palkkojen yhdenmukaistamisesta syntyi sopu

30.11.2023 11:47

JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen toteaa, että pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen osapuolet ovat tyytyväisiä ratkaisuun. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi sovinnon tiistaina 28. marraskuuta.

Kunta- ja hyvinvointivointialan palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat päässeet sopuun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palkkojen yhdenmukaistamisesta.

Sovinnon myötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1. heinäkuuta 2020 lukien. Ratkaisu ei koske hyvinvointialueella 1. tammikuuta 2023 työnsä uutena aloittaneita henkilöitä.

JUKOn kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen toteaa, että osapuolet ovat tyytyväisiä sovintoratkaisun syntymiseen pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen.

– Syksyllä 2021 alkaneiden neuvottelujen lopputuloksella vältettiin kallis ja aikaa vievä oikeusprosessi.

Vattulainen muistuttaa, että sovinto koskee kuntayhtymän palkkaharmonisointia, ei hyvinvointialueen perustamisesta johtuvaa harmonisointivelvoitetta.

– Sen työnantaja toteuttaa myöhemmin.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedottaa sovinnon tarkemmasta sisällöstä henkilöstölle ja ohjeistaa menettelytavoista korvausten saamiseksi.

Sovintoratkaisu koskee Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) piirissä työskentelevän henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistamisesta ja sen aikataulua. 

Kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE.

Kuntayhtymä muodostettiin ennen sote-uudistusta

  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä perustettiin vuonna 2017, jolloin kuntayhtymä ryhtyi järjestämään useamman kaupungin ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.
  • Samalla kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstö siirtyi kuntayhtymän palvelukseen entisillä ja eri suuruisilla palkoilla.
  • Työnantajan on liikkeen luovutuksen jälkeen harmonisoitava tehtäväkohtaiset palkat kohtuullisessa ajassa.
  • Kuntayhtymän henkilöstö siirtyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen 1. tammikuuta 2023.