Kunta- ja hyvinvointiala | Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus

9.5.2023 07:01

Kunta- ja hyvinvointialan palkansaajien pääsopijajärjestöt ja työnantajien KT: "Näkyväksi jäävät vain kustannukset, jos emme tunnista kaikkea sitä, mitä julkisella työllä saadaan aikaan." #Tärkeinsijoitus-kampanja julkisen työn merkityksen puolesta alkaa 16. toukokuuta.

Julkinen työ on Suomen tärkein sijoitus, koska sen tuottamat palvelut kannattelevat Suomea kaikkina aikoina.

Tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan sen eteen on tehtävä työtä, sanovat KT ja kunta- ja hyvinvointialan järjestöt JUKO, SuPer, Tehy, JHL ja Jyty ensi viikolla käynnistyvässä yhteiskampanjassaan.

Valtion vastuulla on varmistaa riittävä perusrahoitus ja toimintaedellytykset, jotta kunnat ja hyvinvointialueet kykenevät onnistuneesti suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään ja velvoitteistaan. Kansalaisten arjen toimivuus, yhteiskunnan turvallisuus sekä tehokkaiden palveluiden ja palvelurakenteiden kehittäminen edellyttävät rahoituksen ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta. Järjestöjen yhteiskampanjan tavoitteena on lisätä julkisen työn arvostusta.

Julkinen sektori mahdollistaa koko yhteiskunnan toiminnan

Julkista sektoria mitataan usein vain kustannusten kautta, ei sen kautta, mitä todella saadaan aikaan. Monesti unohtuu, että julkinen sektori tekee mahdolliseksi koko yhteiskunnan toiminnan, koska se pitää kansalaiset turvassa, terveenä ja toimintakykyisenä. Peruspalvelut antavat koulutuksen, osaamisen ja infrastruktuurin myös yritysten käyttöön.

Yksi julkisen alan tärkeistä tehtävistä on huolehtia heikoimmista, siksi on tärkeää taata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikkialla Suomessa. Palveluiden vaikuttavuutta voidaan parantaa mahdollistamalla kunnille ja hyvinvointialueille tehtävien hoitaminen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kunnat ja hyvinvointialueet on myös otettava mukaan valtion rahoittamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Julkinen työ tarvitsee hyvinvoivat tekijät

Suomi on toistaiseksi maailman onnellisin maa. Tämä on monilta osin kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävän työn ansiota. Jos emme tunnista kaikkea sitä, mitä julkisella työllä saadaan aikaan, näkyväksi jäävät vain kustannukset.

Julkisten alojen ammattilaisten ja toimivien työyhteisöjen merkitys kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Väestörakenteen muuttuessa yhteiskunnassa tarvitaan uutta osaamista, laajaa osallistumista, aitoa huolenpitoa ja syrjäytymisen ehkäisyä. Työelämää on kehitettävä houkuttelevammaksi hyvässä yhteistyössä työntekijöiden ja työnantajien kanssa. Julkisten palveluiden turvaamiseksi krooninen osaajapula on välttämätöntä ratkaista.

Julkinen työ tarvitsee osaavat ja hyvinvoivat tekijänsä myös jatkossa. Kuntien ja hyvinvointialueiden osaajapulaan on vastattava työhyvinvointia parantamalla, koulutusmääriä lisäämällä, työperäistä maahanmuuttoa edistämällä ja ottamalla käyttöön uusia teknologioita sekä toimintatapoja. Lisäksi nais- ja miesvaltaisten alojen välistä palkkaeroa on kavennettava samapalkkaisuusohjelman mukaisesti.

Tärkein sijoitus -kampanjasivu aukeaa 16. toukokuuta osoitteessa www.tarkeissatoissa.fi/tarkeinsijoitus. Sosiaalisessa mediassa kampanja löytyy hastagilla #tärkeinsijoitus. Kampanja julkistetaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden työmarkkinaseminaarissa Lahden Sibeliustalossa 16.–17. toukokuuta.

Jukolaiset liitot edustavat akavalaisia kunnissa ja hyvinvointialueilla

Agronomiliitto | Akavan Erityisalat | Akavan sairaanhoitajat ja Taja | Akavan Yleinen Ryhmä, AKI-liitot | Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL | DIFF Ingenjörerna i Finland | Insinööriliitto | Juristiliitto, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT | KTK Tekniikan Asiantuntijat | Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ | Professoriliitto | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | Suomen Ekonomit | Suomen Eläinlääkäriliitto | Suomen Farmasialiitto | Suomen Fysioterapeutit | Suomen Hammaslääkäriliitto | Suomen Lääkäriliitto | Suomen Psykologiliitto | Suomen Puheterapeuttiliitto | Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL | Suomen Toimintaterapeuttiliitto | Suomen Työterveyshoitajaliitto | Tekniikan akateemiset TEK | Tieteentekijät | Tradenomiliitto TRAL | Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.