Kunta, hyvinvointialue | Palkkaneuvottelut jatkuvat

28.2.2023 14:07

"Tavoitteemme on verrokkialojen kytköksen toteutuminen sovitun mukaisesti eli yhdenmukainen kustannusvaikutus kaikilla sopimusaloilla", JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ) painottaa.

Neuvottelut kuntien ja hyvinvointialueiden palkansaajien tämän ja ensi vuoden sopimuskorotuksista jatkuvat 3. maaliskuuta.

– Tavoitteemme on verrokkialojen kytköksen toteutuminen sovitun mukaisesti, JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ) painottaa.

Murto korostaa, että JUKOlla on vahva tahtotila päästä sopimusratkaisuun.

Neuvottelujen tausta

JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sopivat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa vuosi sitten kesäkuussa palkkaratkaisun, joka sitoo kunta- ja hyvinvointialojen vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotukset kolmen verrokkialan korotuksiin.

Jos teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja kuljetusalalla saadaan suuremmat palkankorotukset, keskimääräinen erotus huomioidaan kaikissa kunta- ja hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksissa.

Jos verrokkialojen sopimusratkaisujen kustannusvaikutukset ylittävät tälle ja ensi vuodelle jo sovitut 1,9 prosentin korotukset, lisätään ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • JUKOlla on 3 500 luottamusmiestä eri puolilla Suomea. Työpaikalla he edustavat kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää