Mitä mieltä? Kuntien tärkein tehtävä on kasvatus- ja koulutus, kun sote siirtyy maakuntiin

15.9.2021 09:00

"Kyse on kuntien olemassaolon oikeutuksesta ja laajasti katsottuna yhteiskuntamme tulevaisuudesta", kirjoittaa OAJ:n hallituksen 3. varapuheenjohtaja Anitta Pakanen. Blogisarjassamme JUKOn hallituksen jäsenet valottavat työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia käänteitä.

Kuntien tärkein tehtävä tulee jatkossa olemaan korkeatasoisten kasvatus- ja koulutuspalvelujen tuottaminen soten siirtyessä maakuntiin.

Ilman korkeakoulutettuja ammattilaisia ei tuoteta korkealaatuisia palveluja. Nyt jos koskaan satsaukset kuntien kasvatuksen ja opetuksen toimialalle ovat inhimillisesti ja taloudellisesti erinomainen investointi tulevaisuuteen.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada korkeatasoista opetusta ja kasvatusta korkeasti koulutetun opettajan ohjauksessa. Kyse on kuntien olemassaolon oikeutuksesta ja laajasti katsottuna koko yhteiskuntamme tulevaisuudesta.

Opettajapula kalvaa varhaiskasvatusta

Työvoimapula vaivaa monia suomalaisia aloja eikä vähiten kasvatus- ja opetusalaa. Sama ilmiö on tunnistettavissa sekä kunnallisella että yksityisellä opetussektorilla.

Opettajapula on siirtymässä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Koko kasvatus- ja koulutusala tarvitsee ryhtiliikettä vetovoimansa parantamiseksi.

Varhaiskasvatuksessa opettajapula on jo kroonistunut monista eri syistä, ja joka syksy kuulee yhä lisääntyvässä määrin ongelmista saada päteviä opettajia.

On päiväkoteja, joissa on vain yksi tai ei yhtään kelpoista opettajaa.

Keskeiset syyt ovat muun muassa vuosikymmeniä kestäneet liian alhaiset opettajien koulutusmäärät sekä opettajan työn vaatimusten kasvaminen suhteessa päiväkodeissa olevien kelpoisten opettajien määrään.

Selvää on, että päiväkodin ainoa kelpoinen opettaja ei voi vastata lain ja ohjaavien asiakirjojen pedagogisista tavoitteista ja vaatimuksista koko päiväkodissa.

Kasvaneet vaatimukset eivät ole myöskään näkyneet opettajien palkkapussissa, joka on kuitenkin merkittävin opettajien pitovoimaa kasvattava tekijä.

Ensimmäinen syyskuuta on opettajille merkittävä päivä

Varhaiskasvatuksen osalta tärkeitä askeleita on otettu varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä.

Merkittävä päivä meille opettajille on syyskuun ensimmäinen, jolloin vuosikymmenten vaatimusten jälkeen julkisella sektorilla työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat siirtyivät opetusalan sopimukseen. Tällä sinetöitiin varhaiskasvatuksen opettajat lopullisesti osaksi koulutusjärjestelmää.

Nyt oikeassa toimintaympäristössä tarvitsemme rohkeita askelia varhaiskasvatuksen opettajien työehtojen ja palkkauksen parantamiseksi. On selvää, että kaikkea ei saada korjattua heti, mutta nyt on näytettävä suuntaa tulevaisuuteen.

Tarvitsemme pitkäjänteisen ja selkeän palkkaohjelman opettajien palkkauksen kohentamiseksi ja työn vetovoiman lisäämiseksi.

Viime vuosien aikana on tehty monia hyviä uudistuksia, jotka vahvistavat opettajien asemaa, mutta käytännössä on vielä paljon parannettavaa. On hyvä muistaa myös, että varhaiskasvatuksen opettajat sekä esi- ja perusopetuksen alaluokkien opettajat ovat tehneet lähityötä poikkeusoloissa koko pandemian ajan jaksamisensa äärirajoilla.

Tarvitsemme yhteistä tahtotilaa sen ratkaisemiseksi, miten saamme varsinkin pienten lasten opettajuuden houkuttelevaksi.

Anitta Pakanen

Kirjoittaja on JUKOn hallituksen jäsen ja Opetusalan ammattijärjestön 3. varapuheenjohtaja.

Lokakuussa tällä paikalla kirjoittaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Elokuu 2021 | Helena Kahl (OAJ) | Mitä mieltä?Julkisen sektorin palkansaajat haluavat kuluerästä tulevaisuuden tekijöiksi