Mitä mieltä? Olisiko vihdoin aika?

15.12.2021 08:00

”Vuodesta toiseen olemme joutuneet seuraamaan, kun yksityisen sektorin ansiokehitys vilkuttaa meille perävalojaan”, huomauttaa OAJ:n neuvottelujohtaja ja JUKOn kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja Petri Lindroos. Blogissa JUKOn hallituksen jäsenet valottavat työelämän ja työmarkkinoiden ajankohtaisia käänteitä.

Julkisella sektorilla tehtävä työ on noussut positiiviseen keskusteluun pandemian myötä. Valitettavasti hahmotus koko julkisen sektorin työn merkityksellisyydestä on yhä vajavaista.

Koronan kanssa etulinjassa taistelevat ovat perustellusti erityisen julkisen huomion kohteena. On kuitenkin huomattava, että ilman julkisen sektorin kokonaisuutta yhteiskunta ei pyörisi eikä vienti vetäisi.

Kissa kiitoksella elää

Kevään neuvottelukierros lähenee kovaa vauhtia. Järjestöt ovat valmistelleet neuvottelutavoitteitaan, valmiuskoneistojen rattaita on notkistettu ja kaikki alkaa olla kohtuu hyvin valmista.

Kuulostaa tutulta, eikö? Edetäänkö neuvotteluissa vanhaan malliin? Ei. Jotain on tehtävä nyt toisin.

Vuodesta toiseen olemme joutuneet seuraamaan, kun yksityisen sektorin ansiokehitys vilkuttaa meille perävalojaan. Samaan aikaan tiedämme, että yhä useampi julkisen sektorin työntekijä lähestyy eläkeikää. Onko julkinen sektori työnantajana riittävän houkutteleva turvaamaan uusien työntekijöiden rekrytoitumisen?

Palkkaus ei ainakaan houkuttele julkisaloille eikä ainakaan korkeasti koulutettuja.

Ongelma on tunnustettu, eikä uusi

Julkisen sektorin heikompaa ansiokehitystä on pyritty korjaamaan aiemminkin.

Vuosien 2003 ja 2007 välisenä aikana ratkaisua haettiin palkkaohjelmin: kunnilla oli KUNPAS, valtiolla VALPAS ja kirkon sektorilla KIRPAS. Näiden useampivuotisten ohjelmien yhteydessä palkkoja korotettiin ylimääräisellä palkankorotusvaralla paikallisesti ja keskustasolla.

Tilanne korjautui hetkellisesti, mutta nyt olemme taas tilanteessa, jossa ”tarttis tehdä jotain”. Julkisella sektorilla työnantajat eivät käytä ylimääräistä palkkarahaa kuten yksityisen sektorin työnantajat – palkat eivät siis liu´u.

Mikä ratkaisuksi?

JUKOn kuntasektorin neuvottelukokonaisuudesta vastaa kunnan neuvottelukunta yhdessä neuvottelujärjestön hallituksen kanssa.

Tulevalle neuvottelukierrokselle neuvottelukunta on päättänyt ottaa yhdeksi kärkitavoitteekseen useampivuotisen palkkaohjelman. Tämä edellyttää ylimääräistä palkankorotusvaraa, ja ylimääräiselle rahalle on muitakin ottajia kuin jukolaisia.

Ongelmaan pitää löytää kestävämpi ratkaisu, jolla estämme palkkojen eriytymisen pitkässä juoksussa.

Yhdessä olemme vahvempia

Klikkauksiin perustuva journalismi pyrkii hakemaan vastakkainasettelua eri työntekijäryhmien välille. Tähän leikkiin ei kuitenkaan kannata lähteä, sillä mitä hajanaisempana ryhmänä palkansaajien järjestöt näyttäytyvät julkisessa keskustelussa, sitä vaikeammiksi tulevan kierroksen neuvottelut muodostuvat.

Petri Lindroos

Kirjoittaja on Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n neuvottelujohtaja, JUKOn hallituksen jäsen ja kuntasektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Marraskuu 2021 | Arja Lusa (KNT) | Mitä mieltä? Työelämämme on vallannut inhimillisyysvaje