Miten korona näkyy ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen asiantuntijoiden arjessa? Vastaa viimeistään 23. joulukuuta

17.12.2020 08:20

Ääneen pääsevät nyt kaikki ne, jotka työskentelevät ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa asiantuntijoina. Tutkimus koskee opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät korona-ajan vaikutuksia koko korkeakoulusektorilla.

Ääneen pääsevät nyt ne, jotka työskentelevät ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa asiantuntijoina. Tutkimus koskee koko opetus- ja tutkimushenkilöstöä.

Poikkeusaikakyselyn tavoitteena on saada tietoa siitä, miten korona näkyy johtamisessa, osaamisessa ja hyvinvoinnissa. Pääpaino on digitaalisten menetelmien toimivuudessa ja käytössä.

Aineisto kerätään kyselyllä, johon vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Viimeinen vastauspäivä on keskiviikko 23. joulukuuta.

Tuloksia käytetään muun muassa edunvalvontatyössä, kehitettäessä opettajankoulutusta ja korkeakoulutyötä.

Linkki kyselyyn