OAJ ja Tieteentekijät perustavat yhdistyksen edistämään yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstön edunvalvontaa

28.5.2021 09:54

Tiede ja Opetus -yhdistys tukee neuvottelutoimintaa ja luottamusmiesten työtä. JUKO neuvottelee yliopistojen akavalaisten työehtosopimukset eikä luottamusmiesten asema muutu.

Uusi Tiede ja Opetus -yhdistys pyrkii lisäämään yliopistolaisten ja heidän järjestöjensä vaikuttavuutta sopimusedunvalvonnassa sekä tiede- ja koulutuspolitiikassa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Olli Luukkainen (OAJ) ja varapuheenjohtajana Maija S. Peltola (Tieteentekijät). Perustamiskokouksensa yhdistys piti torstaina.

– Tieteentekijöiden ja OAJ:n jäsenet ovat yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suurin akavalainen henkilöstöryhmä. Sen pitää näkyä myös terävämpänä yhteisenä edunvalvontana, ja tätä uusi yhdistys lähtee edistämään. Myös viestintäyhteistyötä tullaan vahvistamaan, OAJ:n puheenjohtaja ja JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Tieteentekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola korostaa, että samalla kun uusi yhdistys tuo voimaa liitoille, se tukee paikallisesti toteutettavaa keskiryhmän edunvalvontaa.

– Yhteistyössä erilaiset asiantuntijuudet kootaan yhteen kaikkien eduksi, yhdessä olemme vahvempia ja voimme ajaa jäsentemme asiaa vielä nykyistä monipuolisemmin.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tieteentekijät solmivat yhteistyösopimuksen edunvalvontayhteistyön lisäämisestä viime syksynä. Liitot kuuluvat neuvottelujärjestö JUKOon ja keskusjärjestö Akavaan.

JUKO neuvottelee yliopistojen työsopimukset - luottamusmiesten asema ei muutu

Uuden yhdistyksen perustaminen ei muuta neuvottelujärjestelmää. JUKO neuvottelee yliopistojen akavalaisten työehtosopimukset eikä luottamusmiesten asema muutu. Tiede ja Opetus -yhdistyksen tehtävä on tukea neuvottelutoimintaa ja luottamusmiesten työtä.

JUKO neuvottelee yliopistojen työehtosopimuksesta Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvan Sivistystyönantajien kanssa. Lisäksi OAJ neuvottelee Sivistan kanssa yliopistojen harjoittelukoulujen työehdoista JUKOn nimissä. OAJ sopii Sivistan kanssa myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön työehdoista.

Tieteentekijät ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat JUKOn jäsenjärjestöjä. Tieteentekijät kuuluu JUKOn yliopistosektoriin ja OAJ pääosin kuntasektorille. JUKO neuvottelee yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajan työehdoista. Kunta-alan 420 000 palkansaajasta joka kolmas kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.

Tiede ja opetus -yhdistys pähkinänkuoressa

  • Tieteentekijöiden ja OAJ:n perustama yhdistys edistää korkeakoulu- ja tiedepoliittista edunvalvontaa, vahvistaa yliopistojen keskiryhmän asemaa yliopistoyhteisöissä, tekee työehto- ja palkkaedunvalvontaa.
  • Ei henkilöjäseniä.
  • JUKO neuvottelee OAJ:n ja Tieteentekijöiden työehtosopimukset, luottamusmiesten asema pysyy ennallaan.
  • Tieteentekijöiden yli 7 300 jäsentä toimivat tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa pääosin yliopistoissa.
  • OAJ:llä on koulutus-, kasvatus- ja tutkimusaloilla 116 000 jäsentä. Yliopistojen OAJ:läiset kuuluvat Yliopistojen opetusalan liitto YLLiin ja harjoittelukoulujen opettajat OAJ:n yleissivistäviin opettajiin.