Onnittelemme kaikkia ehdolla olleita ja valituiksi tulleita! JUKO tarjoaa päättäjän huoneentaulun: Näin vaikutat kunta-ammattilaisten työhön

14.6.2021 12:12

Suomalaiset valitsivat yhteensä 8 859 valtuutettua 293 kunnassa. Se on keskimäärin 30 valtuutettua kuhunkin kuntaan. JUKO muistuttaa uusia ja vanhoja päättäjiä kunnissa työskentelevän henkilöstön tarpeista.

Haluamme muistuttaa kuntien ja kaupunkien valtuustoihin nyt valittuja, että jukolainen joukkomme on kuntatyön keskiössä.

JUKO-liittoihin kuuluvat akavalaiset kuntatyön ammattilaiset huolehtivat lapsistamme, vanhuksistamme ja sairaistamme sekä sivistyksen, hallinnon, vapaa-ajan, kulttuurin ja turvallisuuden ylläpidosta.

Ilman heitä ei olisi kuntia, sillä heidän työnsä on suomalaisen yhteiskunnan kivijalka. Siksi on tärkeää, että kuntapäättäjät haluavat nähdä hyvinvoivia kuntatyöntekijöitä, vain niin taataan laadukkaat palvelut kaikille kuntalaisille.

Onnittelemme uusia ja uudelleenvalittuja valtuutettuja ja toivomme, että sitoudutte tulevassa päättäjän työssänne neljään meille tärkeään teemaan.

Kaikki hyötyvät osaavasta kuntahenkilöstöstä – Sinä päätät!

• Siksi työhyvinvointi on tärkeää ja oikeudenmukaiset työsuhteen ehdot väärä säästökohde. Jokaisen kunnan on osoitettava rahaa työssäjaksamiseen.

• Siksi lomautukset joutavat romukoppaan: Kunnat tuottavat lakisääteiset palvelunsa osin liian niukoin resurssein. Lomautukset romahduttavat palvelun laadun. Rahaa ei säästy siirtämällä kuntahenkilöstön toimeentulo sosiaalietuuksien varaan.

• Siksi tarvitaan vahvaa henkilöstön ja työnantajan yhteistyötä: syntyy motivaatiota ja sitoutumista, parempaa palvelua ja tulosta.

• Siksi työllisyyspalvelujen kuntakokeilujen on pohjauduttava siirtyjien vapaaehtoisuuteen ja henkilöstön ja työnantajan yhteistyöhön.

Kaikki hyötyvät osaavasta kuntahenkilöstöstä – Sinä päätät!

• Valtuustossa kunnan/kaupungin strategiasta: Vaikutat suoraan kuntahenkilöstön työhyvinvointiin. Talousarviossa päätät henkilöstöpolitiikan tavoitteista, tilinpäätöksessä arvioit onnistumiset. Hyväksyt henkilöstöpolittiiset ohjelmat.

• Hallituksessa toimeenpanet kunnan/kaupungin henkilöstöpolitiikan, seuraat henkilöstöasioita ja työllisyyttä. Hallituksessa/ henkilöstöjaostossa linjataan henkilöstösuunnitelmat.

• Tarkastuslautakunnassa raportoit henkilöstöpolitiikan tuloksista hallitukselle ja valtuustolle.

• Henkilöstön työhyvinvointia käsittelevät tarvittaessa myös kaikki lautakunnat.