Seitsemäntoista virkasuhdetta päättyy vapaaehtoisesti ulkoministeriön maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa Kouvolassa

5.12.2022 11:26

Yt-neuvotteluilla onnistuttiin välttämään irtisanomiset.

Ulkoministeriö ilmoitti 2. joulukuuta, että sen lokakuun lopulla alkaneet yt-neuvottelut maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa Kouvolassa ovat päättyneet ja että neuvottelujen lopputuloksena 17 virkasuhdetta päättyy vapaaehtoisesti.

Yksiköstä on myös siirtynyt henkilöitä muiden työnantajien palvelukseen yt-neuvottelujen aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut käytiin ministeriön ja JUKOn paikallistason edustajien kanssa ja neuvottelujen perusteella onnistuttiin välttämään irtisanomiset. Kouvolan yt-neuvotteluista vastasivat jukolainen luottamusmies Riitta Schneider sekä jukolaiset pääluottamusmiehet Kari Lehtonen ja Leena Ritola.

Yt-neuvottelut koskivat maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa viisumihakemuksia käsitteleviä virkailijoita. Kouvolan palvelukeskus työllisti vielä marraskuun alussa noin 60 henkilöä.

Ministeriö on perustellut yt-neuvotteluja tuotannollisilla syillä.

Ulkoministeriö aloitti Kouvolan Maahantulolupa-asioiden palvelukeskusta koskevat yt-neuvottelut | 1.11.2022