Sopimusalakohtaiset ryhmät kokoontuivat kunta-alan neuvotteluissa – pieniä yksityiskohtia saatu sovittua

23.4.2022 17:50

Kunta-alan osapuolet jatkoivat neuvotteluja sovittelulautakunnan toimeksiannon mukaisesti 23. huhtikuuta. Sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät kartoittivat, missä tekstikysymyksissä osapuolet ovat vielä erimielisiä. Muutamia yksityiskohtia on saatu myös sovittua.

Lauantaina kokoontuivat sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät, eli käsittelyssä olivat Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) sekä Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS).

Työryhmät kartoittivat, missä tekstikysymyksissä osapuolet ovat vielä erimielisiä. Muutamia yksityiskohtia on saatu myös sovittua, eli joissakin pienissä asioissa on saavutettu lisää yksimielisyyttä.

Sovittelulautakunta on pyytänyt ryhmiltä raportit neuvotteluista lauantaihin kello 21:een mennessä, ja lautakunta kokoontuu sunnuntaina päättämään, miten prosessi jatkuu.

Neuvottelut tammikuusta lähtien

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE (Super ja Tehy) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat neuvotelleet uusista virka- ja työehtosopimuksista tammikuusta lähtien.

Työministeri Tuula Haatainen asetti sovittelulautakunnan kunta-alan työriitojen ratkaisemiseksi 8. huhtikuuta. Lautakunnan puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO | Blogi: JUKOn Maria Löfgren – Kunta-alan työriita kertoo pahasta luottamuspulasta | 21.4.2022

JUKO | Sovittelulautakunta määräsi kunta-alan pääosapuolet neuvonpitoon | 21.4.2022

JUKO | Kunta-alalle ennennäkemättömän suuri lakkovaroitus: Kymmenen kaupunkia lakkoon toukokuussa, jos sopua ei synny | 14.4.2022

Katso tästä JUKOn lakot, lakonuhat ja muut painostustoimet kunta-alalla

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.