Suomen Fysioterapeutit: Suomen suurin kuntoutusala rämpii palkkakuopassa

7.2.2022 13:47

Hoitajapulaa on yritetty ratkaista useilla terveydenhuollon sektoreilla siirtämällä fysioterapeutteja hoitotyöhön. Palkkataso ja epävarmuus oikeudesta harjoittaa valitsemaansa ammattia heikentävät kuntatyönantajien vetovoimaa ja ohjaavat fysioterapeutteja töihin muualle. Näihin haasteisiin JUKO pyrkii vastaamaan tammikuussa alkaneissa sopimusneuvotteluissa.

Fysioterapia on Suomen suurin kuntoutusala. Vuosittain 3 600 fysioterapeuttia kohtaa julkisessa terveydenhuollossa lähes 400 000 asiakasta. Kaikesta julkisen sektorin kuntoutuksesta fysioterapiaa on peräti 61 prosenttia.

Fysioterapeutti on korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, jonka palkka on kuntasektorin kuntoutusalan ammateista huonoin. Tehtäväkohtainen palkka on noin 2 540 euroa, kun vastaava palkka kuntoutusalalla on noin 3 000 euroa.

Miksi näin? Fysioterapeuttien palkkauksesta on vuosien ajan sovittu virheellisesti työehtosopimuksessa hoitotyön palkkausliitteessä. Tähän pohjaava tehtävien vaativuuden arviointi ei tunnista työn erityispiirteitä. Päivätyöläisinä fysioterapeuttien ansioita eivät nosta myöskään vuorolisät.

Olemme myös erittäin huolestuneita siitä, että juuri kuntoutuksen niukoilla resursseilla paikataan perushoidon henkilöstövajetta.

Hoitajapulaa on yritetty ratkaista useilla terveydenhuollon sektoreilla siirtämällä fysioterapeutteja hoitotyöhön. Suomen Fysioterapeutit ei hyväksy tätä.

Palkkataso ja epävarmuus oikeudesta harjoittaa valitsemaansa ammattia heikentävät kuntatyönantajien vetovoimaa ja ohjaavat fysioterapeutteja töihin muualle.

Julkisalojen tammikuussa alkaneissa sopimusneuvotteluissa Suomen Fysioterapeuttien ja JUKOn tavoite on kuntoutusalan palkkauksen selkeyttäminen. Fysioterapeutti on aina kuntoutusalan asiantuntija, ei hoitaja.

Tiina Mäkinen

Kirjoittaja on Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja.

Mielipidekirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 5. helmikuuta.