Taideyliopiston tuntiopetusta selkiyttävät yt-neuvottelut päätökseen – ensimmäisessä vaiheessa vakinaistetaan 56 tuntiopettajaa

2.6.2022 12:35

JUKOn ja Taideyliopiston yhteistoimintaneuvotteluissa syntyi vain Taideyliopistolle räätälöity kokeilusopimus.

Taideyliopistossa 4. kesäkuuta alkaneet yhteistoimintaneuvottelut tuntiopettajien työsuhteiden käytön selkiyttämisestä on saatu päätökseen.

Yt-neuvottelujen lopputulemana syntyneen kokeilusopimuksen myötä ensimmäisessä vaiheessa vakinaistetaan ainakin 56 tuntiopettajaa, kun yliopisto ottaa käyttöön uuden taideopettajan tehtävän. Taideyliopiston mukaan vakinaistettavista pääosalle tarjotaan taideopettajan tehtävää, muille lehtorin tehtävää.

Yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho JUKOsta kertoo, että kyse on paikallisesta, määräaikaisesta kokeilusta.

- Sopimuksessa luodaan uusi Taideyliopistoon soveltuva kokonaistyöajan ja yliopistojen palkkausjärjestelmän piirissä oleva taideopettajan tehtävä. Ensimmäisessä vaiheessa kokeilua sovelletaan niihin tuntiopettajiin, jotka opettavat lukuvuodessa säännöllisesti yli 220 tuntia.

Taideopettajan tehtävä on opetuspainotteinen ja verrattuna esimerkiksi lehtorin tehtävään siinä huomattavasti vähemmän hallinnollista työtä.

- Taideyliopistossa poikkeuksellisen suuri määrä opetuksesta hoidetaan tuntiopetuksena, siksi JUKOlla ja yliopistolla on ollut erityinen tarve sopia taideopettajia koskeva paikallinen ratkaisu, Aho huomauttaa.

Taideaineissa oppimisprosessi edellyttää paljon henkilökohtaista ohjausta. Tuntiopetusta järjestetäänkin Taideyliopistossa selvästi muita yliopistoja enemmän: noin 35 prosenttia akateemisen henkilöstön henkilötyövuosista koostuu tuntiopetuksesta.

- Työntekijöiden edustajana olen tyytyväinen neuvottelujen hyvään henkeen ja lopputulokseen, joka on hyvä alku Taideyliopiston työntekijäpuolella pitkään tavoitellulle tuntiopettajan aseman paranemiselle, Taideyliopiston pääluottamusmies Minna Orpana toteaa.

Faktat | Taideyliopiston kokeilusopimus

  • Voimassa 30.6.2025 saakka.

  • Irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

  • Mahdollistaa uuden taideopettajan tehtävän.

  • Ensimmäisessä vaiheessa kokeilua sovelletaan niihin tuntiopettajiin, jotka opettavat lukuvuodessa säännöllisesti yli 220 tuntia.

  • JUKO, luottamusmiehet ja työnantaja seuraavat kokeilun sujumista ja tarkastelevat mahdollisuutta soveltaa taideopettajan tehtävää laajemmin tuntiopettajiin.

  • JUKOn kanta Taideyliopiston IPR-liitteeseen: Taideyliopiston laatima IPR-liite ei sovellu miltään osin taideopettajan tehtävään. Työtekijä/taideopettaja voi kieltäytyä hyväksymästä sitä. Työntekijällä ei ole velvollisuutta luovuttaa tekijänoikeuksiaan työnantajalle. Hän voi pitää opetusmateriaalien oikeudet myös omassa hallinnassaan.

Lue lisää immateriaalioikeuksistasi

Opetusmateriaalien tekijänoikeudet kuuluvat tutkijoille ja opettajille | Immateriaalioikeuksista sopimisen tilanne vaihtelee yliopistoittain. Osassa yliopistoja muun muassa oikeuksia tutkimustuloksiin pyritään siirtämään työnantajalle jo työsopimuksessa. Lue, miten JUKOn yliopistosektorin IPR-oikeuksiin erikoistunut ryhmä ohjeistaa yliopistolaisia | 19.1.2021