Talentia: Eksoten 30 miljoonan euron palkkasaatavat alkusoitto – myös muualla on lipsuttu palkkojen harmonisoinnista

11.9.2020 12:01

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa ja Päijät-Hämeessä palkkaharmonisointi on edelleen tekemättä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten valtuusto hyväksyi palkkakiistan sovintoratkaisun eilen. Sovintoratkaisun neuvottelivat kuntapalkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja Sote yhdessä KT Kuntatyönantajan kanssa.

Sosiaali- ja terveyspiireissä eri puolilla Suomea muhii mahdollisia kiistoja palkkaharmonisoinnista.

Akavalaisesta sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestöstä Talentiasta kerrotaan, että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten tilanne ei ole ainutlaatuinen, kun esimerkiksi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa ja Päijät-Hämeessä palkkaharmonisointi on edelleen tekemättä.

- Neuvottelut palkkaerojen poistamisesta ovat etenemässä, mutta selvää on, että näihin tulee varata jo nyt rahaa. Emme hyväksy, että valmiiksi matalapalkkaisten sosiaalialan korkeakoulutettujen tehtäväkohtaisia palkkoja alennetaan tai kikkaillaan siirtymälisillä. Samasta työstä on maksettava sama palkka. Eivät nämä ole mitään vapaaehtoisia asioita, Talentian neuvottelupäällikkö Tuomas Hyytinen painottaa.

JUKO vei palkkakiistan työtuomioistuimeen

Työtuomioistuin päätti vuosi sitten kesällä, että Eksoten tulee korvata työntekijöilleen vanhoja palkkasaatavia. Kiistan vei työtuomioistuimeen JUKO: Työtuomioistuimen päätös.

Työtuomioistuimen mukaan Eksote ei voinut alentaa kahden työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa eikä yhden työntekijän henkilökohtaista lisää vastoin kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Työtuomioistuimen päätöksen myötä neuvottelut aloitettiin myös muiden Eksoten työntekijöiden osalta, ja neuvottelujen lopputuloksena muutkin kuin prosessin käynnistäneet kolme Talentian jäsentä saavat maksamatta jääneitä palkkoja. Lopputulema on, että Eksote joutuu maksamaan työntekijöilleen palkkasaatavia jopa 30 miljoonaa euroa.

- Ilman Talentian tukea prosessia ei olisi aloitettu. Iso kiitos kuuluu myös näille kolmelle liiton jäsenelle, jotka toivat epäkohdan esiin luottamusmiehen kautta. Poikkeuksellista tapauksessa on, että sopimuskohdasta on yksimielinen tulkinta Kuntatyönantajan kanssa, mutta Eksote ei noudattanut sitä heti, Hyytinen huomauttaa.

Neuvottelujärjestöt ja Kuntatyönantaja sorvasivat sovintoratkaisun - Eksoten valtuusto hyväksyi sen torstaina

Sovintoratkaisun kiistaan neuvottelivat kuntapalkansaajien pääsopijajärjestöt JUKO, JAU ja Sote yhdessä KT Kuntatyönantajan kanssa. Järjestöt neuvottelivat sovun Eksote-kiistaan (19.8.2020).

- Eksote laiminlöi oikeuskäytännössä vahvistettuja periaatteita palkkojen harmonisoinnista liikkeenluovutuksessa. Nämä periaatteet ovat pakottavaa oikeutta, eikä niistä voi sopia toisin. Asia tuli ilmi Talentian jäsenten kautta. Sen jälkeen JUKO ja Talentia toimivat aktiivisesti riitauttamalla Eksotessa noudatettua menettelyä, JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen kertoo.

- Sovintoratkaisu on ainutlaatuinen ja täysin Eksoten tapaukseen neuvoteltu. Se on taloudellisesti merkittävä. Ratkaisulla vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten valtuusto hyväksyi järjestöjen elokuussa syntyneen ratkaisun eilen torstaina. Samalla valtuusto antoi toimitusjohtaja Timo Sakselalle luvan valmistella poliisille tutkintapyynnön, jolla selvitettäisiin Eksoten palkkaharmonisointiprosessissa vastuullisina olleiden henkilöiden toimet. Lopullisen päätöksen tutkintapyynnöstä tekee Eksoten hallitus.

Tausta

► Palkkaepäselvyydet syntyivät, kun Eksote perustettiin vuonna 2010.

► Eri kuntien työntekijöiden siirtyessä Eksoteen neuvoteltiin alustavasti samaa työtä tekevien palkkaerojen poistamisesta eli palkkaharmonisoinnista.

► Valmista suullista tai kirjallista sopimusta ei kuitenkaan syntynyt.

► Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kuuluu JUKOon, joka neuvottelee kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen. Talentia edustaa yli 26 000 sosiaalialan korkeakoulutettua ja on Akavan jäsenjärjestö.