Tampereen yliopiston yt-neuvottelut päättyivät erimielisinä – yhteinen jäsentilaisuus tänään keskiviikkona kello 15

17.11.2021 14:32

Irtisanottavien määrä varmistuu marraskuun lopussa, kun muutoskeskusteluihin kutsuttavien työntekijöiden joukko on selvillä. JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho kiittää kaikkia neuvottelijoita ja liittojen tukiryhmää jaksamisesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Tampereen yliopiston syyskuussa puolivälissä alkaneet 1 100:aa työntekijää keskitetyissä tukipalveluissa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät eilen erimielisinä.

Yliopisto on ilmoittanut tavoittelevansa 215 henkilötyövuoden vähentämistä. Lisäksi tavoitteena on ulkoistaa 40 henkilöä talous- ja henkilöstöpalveluja tarjoavalle Certialle. Irtisanottavien määrä varmistuu vasta, kun muutoskeskusteluihin kutsuttavien työntekijöiden määrä on selvillä marraskuun lopulla.

Henkilöstöä edustaneet neuvottelijat kertovat tiedotteessaan, että työnantaja ei pystynyt neuvotteluissa osoittamaan tuotannollisia tai taloudellisia syitä henkilöstön vähennystarpeelle.

- Yliopiston tase on vahva ja tilipäätös on ollut voitollinen. Mahdolliset taloudelliset ja tuotannolliset sopeuttamistarpeet olisi voitu toteuttaa hallittuna rakenteellisena uudistuksena, ilman massiivisia henkilöstövähennyksiä, kuten esitimme irtisanomisten vaihtoehtona, toteaa jukolainen pääluottamusmies Sinikka Torkkola.

Vastausta ei neuvottelijoiden mielestä saatu myöskään siihen, mitkä työt päättyvät tai vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi niin, että irtisanomiset ovat välttämättömiä.

JUKOa ja sen akavalaisia jäsenliittoja Tampereen yliopistossa edustavat pääluottamusmiehet Sinikka Torkkola, Matti Aarnio ja Jarkko Valjakka, Ammattiliitto Pron pääluottamusmiehet ovat Jorma Viikki ja Ari Moskari, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n pääluottamusmies on Arja Liikanen.

Vaikutukset näkyvät ja tuntuvat ensi vuonna

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho kiittää kaikkia neuvottelijoita ja liittojen tukiryhmää jaksamisesta ja hyvästä yhteistyöstä.

- Vaikka tilanne on raskas, luottamusmiehet ovat pystyneet luomaan yhdessä uudenlaisen tavan tehdä töitä. Tästä voimme ottaa oppia myös jatkoon.

Aho toteaa, että muutosten vaikutukset alkavat näkyä ja tuntua Tampereen yliopistossa ja sen henkilöstössä vasta vuoden vaihteen jälkeen, kun työsuhteet päättyvät.

- Näin suuret henkilöstövähennykset vaikuttavat väistämättä koko yliopistoyhteisön hyvinvointiin, arjen työhön ja tuloksellisuuteen.

Sopu irtosanottavien tukipaketeista ja työllistymisen tukitoimista

Neuvotteluissa saatiin sovittua irtisanottaville tarjottavasta työsuhteen päättösopimuksesta eli tukipaketista, eläköitymispaketista ja työllistymisen tukitoimista.

  • Työsuhteen päättösopimuksessa irtisanottava työntekijä sopii työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä ja saa korvauksena 3–9 kuukauden palkkaa vastaavan summan. Summan suuruus määräytyy työsuhteen pituuden mukaan.
  • Lisäksi työntekijällä on oikeus käyttää työterveydenhuollon palveluita kesäkuun 2022 loppuun asti, suorittaa maksutta loppuun keskeneräinen työnantajan tarjoama koulutus sekä käyttää työllistymistä edistäviä palveluita.
  • Työntekijällä on myös mahdollisuus lunastaa itselleen työpuhelimensa, tietokoneensa ja monipistetyöhön hankitut huonekalut.
  • Samalla työntekijä luopuu etuoikeudestaan työtehtävään, joka syntyisi takaisinottovelvollisuuden ollessa voimassa. Lisäksi hän luopuu oikeudestaan esittää työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyviä vaatimuksia.
  • Eläköitymispaketti on arvoltaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava summa. Sitä tarjotaan kaikille yt-neuvotteluiden piirissä olleille, jotka saavuttavat vanhuuseläkeiän kesäkuun 2022 loppuun mennessä.