Tullivirkamiehet vaativat maalittamiselle nollatoleranssia

15.4.2021 12:17

Yli sata Tullin virkamiestä vastasi Akavan kyselyyn. Heistä 19 prosenttia on kokenut maalittamista. Tullivirkamiesliitto on JUKOn jäsen Ammattiliitto Avan kautta.

Yli sata tullivirkamiestä vastasi Akavan kyselyyn maalittamisesta.

Kyselyyn vastanneista 19 prosenttia kertoi joutuneensa maalittamisen kohteeksi viiden viime vuoden aikana ja että työhön liittyvään toimintaan on koetettu vaikuttaa epäasiallisesti ulkopuolelta.

Kyselyyn vastanneista 29 prosenttia kertoi myös tuntevansa työkaverin tai kollegan, joka on kokenut maalittamista.

Tullivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen toteaa, että päättäjien ja lainsäätäjien on nyt toimittava virkamiehiin kohdistuvan maalittamisen lopettamiseksi tekemällä maalittaminen rangaistavaksi.

- Maalittamiselle tulee olla nollatoleranssi. Tullivirkamiesliitto edellyttää myös valtiovarainministeriölle tänään jättämässään kannanotossa, että työnantaja toimii maallittamisen kohteeksi joutuneiden tukemiseksi.

Kyselyyn vastanneista tullin virkamiehistä puolet on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, että maalittamiseen osallistuminen pitäisi säätää rikoslailla rangaistavaksi teoksi.

Akavan tutkimusyksikkö Akava Works toteutti maaliskuussa kyselyn, johon vastasi yli yhteensä 7 300 julkisen ja yksityisen sektorin akavalaista palkansaajaa.

Akava ja liitot vaativat maalittamisen pikaista kriminalisointia | 15.4.2021