Palkansaajakeskusjärjestöt eivät hyväksy paikallista sopimista ohi luottamusmiesjärjestelmän - vaarantaa työntekijöiden aseman

10.9.2020 11:36

Akava, SAK STTK eivät hyväksy työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän ohittamista. "Sen sijaan järjestöt suhtautuvat myönteisesti paikallisen sopimisen edistämiseen hallitusohjelman mukaisesti työ- ja virkaehtosopimuksilla", sanoo Akavan työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko.

Paikallisen sopimisen edistämistä valmistelleen kolmikantatyöryhmän työ on päättynyt erimielisenä. Palkansaajien ja työnantajien oli määrä luoda paikallisen sopimisen suuntaviivat hallituksen ensi maanantaina alkavaan budjettiriiheen.

Akavan Lotta Savinkon mukaan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Suomen Yrittäjien tavoitteena on edistää paikallista sopimista lakiteitse ohi työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän.

- Vaarana on, että työntekijöiden asema heikentyy merkittävästi. Työnantajaliitot, ammattiliitot ja neuvottelujärjestöt ovat työehtosopimuksissa sopineet paikallista sopimista koskevista asioista, menettelyistä ja osapuolista.

SAK, Akava ja STTK eivät hyväksy työehtosopimusten ja luottamusmiesjärjestelmän ohittamista. Sen sijaan järjestöt suhtautuvat myönteisesti paikallisen sopimisen edistämiseen hallitusohjelman mukaisesti työ- ja virkaehtosopimusten kautta.

– Näin turvataan työntekijöiden vähimmäissuojelun periaate, Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukainen järjestäytymisvapaus, sopimusautonomia ja luottamusmiesjärjestelmä, Savinko huomauttaa.

Palkansaajat: jatkovalmistelu mahdollista kiky-mallin pohjalta

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat valmiita jatkovalmisteluun kiky-mallin pohjalta. Sillä luotaisiin paikallisen sopimisen mahdollisuudet järjestäytymättömille yrityksille samalla tavoin kuin järjestäytyneille.

– Tämä olisi merkittävä muutos nykytilaan nähden, järjestöt korostavat.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on paljon, ja niitä on lisätty joka sopimuskierroksella. Käytännössä paikallisen sopimisen esteinä ovat muun muassa luottamuspula, tiedonkulun ongelmat, vaikutusmahdollisuuksien tai pyrkimys heikentää työehtoja yksipuolisesti.

– Valmistelussa oleva yt-lain uudistus antaisi hyvät lähtökohdat edistää paikallista sopimista, jos lakiuudistus toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tällöin työntekijän mahdollisuuksia saada tietoa ja vaikuttaa lisättäisiin ja työntekijöiden asemaa paranisi muutosneuvotteluissa ja muussa yhteistoiminnassa, järjestöt painottavat.

– Jos paikallista sopimista ajetaan väkisin lakiteitse ohi työehtosopimusten, se vähentää halua tehdä paikallisia sopimuksia käytännössä. Silloin tavoiteltu suunta ei toteudu, Akava, SAK ja STTK toteavat torstaina lähettämässään tiedotteessa.

Paikallinen sopiminen tuttua julkisella sektorilla – tiedon saannissa yhä haasteita 13.11.2019

JUKO: Sopimista halutaan, sanelua ei 15.10.2015