Työterveyslaitos | JUKO hyväksyi uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen keskiviikkona

15.3.2023 18:00

Talokohtainen sopimus koskee noin 500:aa työntekijää. Sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. TTL:n työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Jyty, JHL, Sote ry sekä Työterveyslaitos ja Hyvinvointiala HALI.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on hyväksynyt Työterveyslaitoksen uuden työehtosopimuksen ajalle 1.4.2023–31.3.2025.

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen.

Noin 500:aa työntekijää koskevasta talokohtaisesta sopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Tehy, Super) sekä Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI.

Neuvotteluhistoria

Neuvottelut palkantarkistuksista alkoivat 6. helmikuuta. Ne ovat osa viime keväänä sovittua kaksivuotista työehtosopimusta, jonka mukaan palkantarkistusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta tuli neuvotella 15. helmikuuta mennessä. Palkansaajajärjestöt irtisanoivat TTL:n työehtosopimuksen 28. helmikuuta.

Työterveyslaitos | Kaksivuotisesta sopimusratkaisusta syntyi neuvottelutulos tiistaina | 14.3.2023

Työterveyslaitos faktat

Sopimus | Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 1.4.2023–31.3.2025

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO) ja TTL:n jukolainen pääluottamusmies Teppo Valtonen

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Super, Tehy) ja Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI

Talokohtainen työehtosopimus koskee noin 500:aa Työterveyslaitoksen työntekijää.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää