Työterveyslaitos | Uusi kaksivuotinen työehtosopimus on hyväksytty

24.3.2023 10:10

Taulukkopalkat ja vaativuustason mukaiset palkkaryhmäpalkat nousevat tänä ja ensi vuonna yhteensä vähintään seitsemän prosenttia. Lisäksi maksetaan 400 euron kertakorvaus.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt, Työterveyslaitos ja Hyvinvointiala Hali ovat hyväksyneet Työterveyslaitoksen (TTL) neuvottelutuloksen uudeksi työehtosopimukseksi vuosille 2023–2025.

TTL:n noin 500 työntekijän talokohtaisesta työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Jyty, JHL, Sote ry (Super, Tehy) sekä Työterveyslaitos ja Hyvinvointiala HALI.

JUKO hyväksyi sopimuksen 15. maaliskuuta.

Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

Tänä vuonna kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat neljä prosenttia 1. elokuuta lukien. Huhtikuun palkanmaksun yhteydessä maksuun tulee 400 euron kertakorvaus.

– Kertakorvaus maksetaan, jos yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1. maaliskuuta 2023 ja on voimassa korvauksen maksupäivänä, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Osa-aikaisten työntekijöiden kertakorvauksen suuruuteen vaikuttaa sovitun työajan ja täyden työajan suhde 1. maaliskuuta.

Ensi vuonna kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat kolme prosenttia 1. kesäkuuta lukien. Lisäksi heinäkuun alussa maksuun tulee 0,5 prosentin paikallinen erä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja.

– Paikallisen erän kohdentamisessa on huomioitava palkkausepäkohdat ja palkkausjärjestelmän kehittäminen. Prosessissa on oltava yhteydessä pääluottamusmieheen ja pääluottamusmiehelle on kerrottava päätöksistä, Holm muistuttaa.

Neuvotteluhistoria

Neuvottelut palkantarkistuksista alkoivat 6. helmikuuta. Ne ovat osa viime keväänä sovittua kaksivuotista työehtosopimusta, jonka mukaan palkantarkistusten ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta tuli neuvotella 15. helmikuuta mennessä. Palkansaajajärjestöt irtisanoivat TTL:n työehtosopimuksen 28. helmikuuta.

Työterveyslaitos | JUKO hyväksyi uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen keskiviikkona | 15.3.2023

Työterveyslaitos | Kaksivuotisesta sopimusratkaisusta syntyi neuvottelutulos tiistaina | 14.3.2023

Työterveyslaitos faktat

Sopimus | Työterveyslaitosta koskeva työehtosopimus 1.4.2023–31.3.2025

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO) ja TTL:n jukolainen pääluottamusmies Teppo Valtonen

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sote ry (Super, Tehy) ja Työterveyslaitos ja työnantajajärjestö Hyvinvointiala HALI

Talokohtainen työehtosopimus koskee noin 500:aa Työterveyslaitoksen työntekijää.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.