Palkka | Työtuomioistuin käsitteli Helsingin kaupungin palkkariitaa – Helsinki joutuu maksamaan JUKOlle 9 000 euron hyvityssakot

31.8.2023 12:35

Jos ongelmat jatkuvat, JUKO nostaa uudelleen kanteen työtuomioistuimessa.

Työtuomioistuin on tuominnut Helsingin kaupungin hyvityssakkoon palkanmaksuongelmien vuoksi.

Helsingin pitkään jatkuneiden palkanmaksuongelmien vuoksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO nosti viime talvena kanteen työtuomioistuimessa.

Kanteessa neuvottelujärjestö vaati hyvityssakkoja palkanmaksua koskevien virka- ja työehtosopimusten määräysten rikkomisesta.

Työtuomioistuin on tuominnut 30. elokuuta päätöksellään Helsingin kaupungin maksamaan järjestölle 9 000 euron hyvityssakot.

– Päätöksellä ei ole suoraan vaikutusta yksittäisen työntekijän tai viranhaltijan tilanteeseen. Se on kuitenkin voimakas viesti, että palkat on maksettava sopimuksen mukaisina päivinä ja että palkanmaksuun liittyvät ongelmat on hoidettava kuntoon pikaisesti, huomauttaa JUKOn kunta- ja hyvinvointialoista vastaava neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Jos ongelmat jatkuvat, valtakunnallisesti virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa 200 000:ta Akavan julkisalojen liittojen jäsentä edustava JUKO nostaa uudelleen kanteen työtuomioistuimessa.

JUKO vaati myös Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tuomitsemista hyvityssakkoon valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä.

Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että KT:lla ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta myötävaikuttaa enemmän palkanmaksuongelmien poistamiseen tai lyhentää niiden ratkaisemiseen kuluvaa aikaa.

Tuhansien Helsingin kaupungin työntekijöiden palkkojen maksu viivästyi sen jälkeen, kun kaupunki vaihtoi viime vuonna palkanmaksun tietojärjestelmänsä Sarastia 365 -järjestelmään. Hyvityssakkoa kaupunki joutuu maksamaan toukokuun 2022 ja tammikuun 2023 välillä tehdyistä rikkomuksista.

Yksittäistä työntekijää tai viranhaltijaa auttavat palkanmaksuongelmiin liittyvissä asioissa JUKOn luottamusmiehet ja henkilön oma ammattiliitto.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

HS 31.8.2023 | Työtuomioistuin määräsi Helsingin kaupungin maksamaan Jukolle hyvitys­sakkoa palkka­sotkujen vuoksi

JUKO 21.11.2022 | Ongelmat Helsingin kaupungin palkanmaksussa jatkuvat – JUKO teki valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointityönantajalle