Vaasan yliopiston henkilöstö huolestui jaksamisesta

21.10.2020 09:30

Yliopiston henkilöstön edustajat ja hallinto pyrkivät nyt yhdessä avaamaan keskustelun työskentelyolosuhteiden kohentamisesta. "Henkilöstö odottaa läpinäkyvyyttä muun muassa johdon rekrytointeihin", kertoo JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho.

Vaasan yliopistossa henkilöstö on huolestunut jaksamisestaan ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo, että ongelmia jaksamisessa on kaikilla yliopiston henkilöstöryhmillä ja että niiden taustalla on pitkälti yliopiston vuonna 2017 käynnistämä organisaatiouudistus.

Aho muistuttaa, että työmäärien kasvaessa hallitsemattomasti työnantajalta ja esimiehiltä odotetaan selkeää näkemystä priorisoinnista eli siitä, mitkä työt ovat ensisijaisia ja mitä voidaan jättää tekemättä.

Vaasan yliopisto on lisännyt opiskelijasisäänottoa tänä syksynä 120 opiskelijalla. Samaan aikaan resurssit opetukseen ovat kuitenkin vähentyneet ja vakinaisia opettajan tehtäviä on jätetty täyttämättä, kun tilalle on palkattu määräaikaisia tutkijoita.

- Järjestelystä kärsii myös opiskelijoiden oikeus laadukkaaseen opetukseen. Jos opetus ei vastaa opiskelijoiden tarpeita ja tavoitteita, parhaimmat äänestävät tätä nykyä nopeasti jaloillaan, huomauttaa Aho.

Henkilöstö on ilmaissut huolensa opiskelijoiden hyvinvoinnista ja siitä, miten opinnot edistyvät etäopetuksen jatkuessa. Kasvanut opiskelijamäärä haastaa muun muassa opinnäytteiden ohjauksen.

Vaasassa kaivataan nyt selkeää vastausta siihen, miten organisaatiomuutoksen ja uuden strategian on määrä keventää yliopiston johtoa sekä keskustelua siitä, miten kaksi vuotta sitten tiedekuntien sijaan perustetuissa akateemisissa yksiköissä käytetään strategiarahaa tai muuta lisärahoitusta.

- Henkilöstö odottaa läpinäkyvyyttä myös johdon rekrytointeihin sekä palkkaus- ja bonusjärjestelmään, JUKOn Katja Aho kertoo.

Yliopiston kaikkien henkilöstöryhmien edustajat ja hallinto pyrkivät nyt yhdessä avaamaan keskustelun jaksamisen parantamisesta.

Vaasan yliopisto työllistää noin 430 henkilöä. Opiskelijoita sillä on liki 5 000.

Organisaatio- ja strategiamuutoksen tausta

• Korkeakoulutuksen rakenteellinen muutos ohjaa yliopistoja profiloitumaan selkeämmin.

• Osana muutosta Vaasan yliopisto siirtyi kolmesta tiedekunnasta neljään akateemiseen yksikköön vuoden 2018 alusta.

• Vaasassa aiemmin tarjolla ollut kielten tutkintoon johtava koulutus on siirretty Jyväskylän yliopistoon.

Aiheesta kirjoittaa myös Ilkka-Pohjalainen. Jutussa on haastateltu jukolaista luottamusmiestä Sunna Vainiomaata. Edellyttää lukuoikeuksia: Korona ja etätyöt kuormittavat yliopiston henkilökuntaa