Valtio | Neuvottelut jatkuvat

14.1.2023 12:00

Pääsopijajärjestöt ovat irtisanoneet valtion virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta.

Valtion pääsopijajärjestöt ovat irtisanoneet valtion virka- ja työehtosopimukset päättymään 28. helmikuuta.

Osapuolet ovat sopineet neuvottelujen jatkamisesta ensi viikolla.

Valtio | Sopimuksen irtisanomisaika umpeutuu lauantaina 14. tammikuuta | 12.1.2023

Valtiovarainministeriö katkaisi yllättäen 78 000 työntekijän palkkaneuvottelut – palkansaajajärjestöt pakotettuja irtisanomaan keväällä solmitut sopimukset | 11.1.2023

Valtio faktat

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Valtion työmarkkinalaitos

Sopimus | Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Markku Kojo (JUKO) ja JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Jonne Rinne (SPJL)

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 78 000:ta palkansaajaa. Heistä yli puolet työskentelee akavalaisille tyypillisissä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä.

Mikä JUKO?

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Olemme yhdistysten yhdistys: JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa.